گزارش های اختصاصی از مصوبه های شورای وزیران؛ گزارش سفر هیئت بررسی مشکل بیجا شدگان ولایت ننگرهار

جلسه شورای وزیران ج.ا.ا، مورخ 1394/9/16

براساس هدایت دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان و فیصله شماره ۱۳ شورای وزیران هیئتی به رهبری محترم نصر الله ارسلایی رییس دارالانشای شورای وزیران موظف شد که به تاریخ 10 قوس برای بررسی وضعیت بیجا شدگان، ارزیابی کمک های توزیع شده، سروی دقیق و ارزیابی مشکلات آنان به ولایت ننگرهار سفر کند.

هیئت بررسی مشکلات بیجا شدگان در جریان سفر خود با افراد بیجا شده، بزرگان قومی و نهادهای ذیربط دیدار و گفتگو کرده تا مشکلات آنان را از نزدیک بطور عینی بررسی و ارزیابی نماید. این هیئت بعد از تحقیق همه جابنه؛ گزارش پیشنهادی و ارزیابی خود را در باره وضعیت و نیازمندی های بیجا شدگان ولایت ننگرهار در جلسه شورای وزیران ارایه کرد.

در گزارش این هیپت آمده است که مبلغ ۷ میلیون افغانی برای کمک به بیجا شدگان حوادث طبیعی و ناامنی ولایت ننگرهار اختصاص داده شده بود که ۵ میلیون آن مواد غذایی خریداری و به آسیب دیدگان توزیع شد٬ اما دو میلیون دیگر آن مشخصآ برای خانواده های شهدا کمک گردید. بطور کل تا هنوز برای 10600 خانواده مواد غذایی و غیر غذایی کمک صورت گرفته است. براساس این گزارش به تعداد 25000 هزار عریضه دیگر از اداره مهاجرین ولایت ننگرهار درخواست کمک کرده اند که بعد از سروی دقیق به تعداد 1300 درخواست کننده مستحق کمک های فوری می باشند که باید برای شان کمک صورت بگیرد.

آقای ارسلایی رییس دارالانشای شورای وزیران گفت: مهمترین مشکل برای رسیدگی به مشکلات و نیازمندی های بیجا شدگان ننگرهار کمبود تیم های سروی است که عامل آن هم عدم همکاری موسسات کمک کننده برای استخدام بیشتر افراد سروی کننده می باشد، و به این دلیل مشکل تا هنوز باقیست.

همچنان او در ادامه افزود: باشندگان ولایت ننگرهار اولآ خواستار افزایش تیم های سروی کننده و تسریع شدن روند کاری برای رسیدگی به مشکلات بیجا شدگان می باشند. دومآ انان از حکومت می خواهند که با تامین امنیت مناطق، زمینه را برای بازگشت به خانه های شان فراهم کند و قبل از فرا رسیدن سرما مشکلات بیجا شدگان را حل نماید.

باشندگان ولایت ننگرهار با نفرت و انزجار خود از گروه های تروریستی از نیروهای امنیتی کشور خواستند که با هماهنگی بیشتر با گروه های دهشت افگن بویژه داعش و طالبان مبارزه جدی کنند.

دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برای رسیدگی به مشکلات بیجا شدگان ننگرهار هدایت داد تا یک نشست مشترک میان نهادهای ذیربط و موسسات بین المللی با هماهنگی اداره مبارزه با حوادث برگزار شود تا تمام مشکلات و نیازمندی های بیجا شدگان ولایت ننگرهار را بررسی نمایند.

رییس اجراییه کشور در اخیر با تاکید بر هماهنگی بیشتر برای رفع نیازمندی های بیجا شدگان گفت: بعد از بررسی نشست مشترک به اساس گزارش هیئت به مشکلات آنان رسیدگی فوری می شود.