دکتور عبدالله عبدالله با بزرگان قومی ولسوالی شغنان دیدار نمود

بزرگان قومی ولسوالی شغنان ولایت بدخشان، در دیدار با رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، به بیان مشکلات شان پرداخته و خواستار حل آن گردیدند.

آنان با امتنان از دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان که همیشه صدای مردم را شنیده و آنان را در حل مشکلات شان یاری رسانیده است، حمایت خویش را از حکومت وحدت ملی و به ویژه رئیس اجرائیه کشور اعلان کردند.

این بزرگان در همین‌حال علاوه کردندکه هم اکنون، دریای آمو ساحات زیادی از زمین‌های زراعتی شان را نابود کرده و زندگی باشندگان این مناطق با تهدید جدی رو به رو است.

آنان از حکومت خواستند تا در جهت رفع این نگرانی اقدام جدی نماید و افزون برآن، نیازهای آنان در ایجاد جاده‌ها، نهرها و مساجد را برآورده سازند.

بزرگان قومی ولسوالی شغنان ولایت بدخشان در همین‌حال، خواستار افزایش پولیس سرحدی در این ولسوالی گردیدند.

دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور خطاب به آنان گفت: بدخشان یکی از ولایت‌هایی است که در جریان چندین سال گذشته به آن توجه لازم صورت نگرفته است و بر همین اساس، حکومت وحدت ملی در نظر دارد تا برای حل مشکلات باشندگان این ولایت، راه‌های حل مناسب پیدا کند.

رئیس اجرائیه علاوه کردکه مشکلات و چالش‌های باشندگان ولسوالی شغنان را با مسوولان مربوطه در میان می‌گذارد و به آنان هدایت می‌دهد تا با ارزیابی دقیق از تهدیدهای دریای آمو، به نگرانی‌های باشندگان این مناطق خاتمه دهند.