دیدار رئیس اجرائیه کشور با سفیر آلمان در کابل

دکتورعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، روز یک‌شنبه با والتر هسمن سفیر آلمان درکابل دیدار وگفتگو کرد.

در این ملاقات، اوضاع امنیتی و سیاسی٬ روابط منطقه‌ای و همکاری‌های بین‌المللی افغانستان به بحث گرفته شد و از نقش نیروهای امنیتی افغان در مقابله با گروه‌های تروریستی قدردانی صورت گرفت.

دکتورعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، با امتنان از کمک‌های همه جانبه جامعه جهانی٬ به ویژه جمهوری فدرال آلمان به دولت و مردم افغانستان، پروژه‌های این کشور در افغانستان را مهم، موثر و مفید عنوان نمود و تاکیدکردکه مردم افغانستان، هیچ‌گاهی چنین همکاری‌ها را فراموش نمی‌نمایند.

والتر هسمن سفیرآلمان در افغانستان نیز با قدردانی از تلاش‌های رهبری حکومت وحدت ملی٬ به‌ویژه رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان برای تامین ثبات، مبارزه با فساد، روند گفتگوهای صلح و تحکیم روابط با جامعه جهانی، به حمایت کشور متبوعش از دولت افغانستان تاکید نمود.

وی در حالی‌که فعالیت گروه‌های هراس افگن را تهدیدی برای تمام جهان عنوان نمود، تصریح کردکه جامعه جهانی هم‌چنان به حمایت‌های همه‌جانبۀ خویش از دولت و نیروهای امنیتی افغان متعهد می‌مانَد.