رئیس اجرائیه: انسجام و هماهنگی زنان در پارلمان به‌معنی نقش مستقیم آنان در ساختار قدرت و تصمیم‌گیری‌ها است

دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در دیدار با اعضای گروپ پارلمانی اتحاد ملی زنان افغانستان گفت: تقویت این گروپ به‌معنای نقش مستقیم زنان در ساختار قدرت و تصمیم‌گیری و مشارکت تاثیرگذار زنان در تحولات سیاسی و ملی است.

در این دیدار اعضای گروپ پارلمانی اتحاد ملی زنان افغانستان که متشکل از نماینده‌گان ولایت‌های مختلف در پارلمان کشور است، ابراز داشتند: اعضای این گروپ در زمینه مشارکت سیاسی زنان، تقویت نقش آنان در عرصه‌های مختلف، حمایت از حقوق و دفاع از موقف زنان در ساختار دولت کار می‌کند.

آنان در ادامه تاکید کردند: این گروپ می‌کوشد تا به‌عنوان یک پل ارتباطی میان حکومت وحدت ملی و زنان افغانستان در ولایت‌های مختلف عمل نماید تا از این طریق حقوق زنان و مشارکت واقعی آنان در ساختار نظام برجسته‌ شود و به این‌خاطر نیازمند همکاری و حمایت همه‌جانبه حکومت وحدت ملی می‌باشد.

رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان پس از استماع نظریات اعضای جلسه گفت: ایجاد و فعالیت این گروپ پارلمانی به‌معنی نقش مستقیم زنان در ساختار قدرت و تصمیم‌گیری‌ها به‌ویژه در تحولات مهم سیاسی و امنیتی کشور است و از این دست فعالیت‌ها زنان کشور را در درون پارلمان کشور منسجم‌تر می‌سازد.

رئیس اجرائیه کشور به اعضای گروپ پارلمانی اتحاد ملی زنان افغانستان وعده سپرد که با هماهنگی اعضای این گروپ برای تامین حقوق زنان و نقش فعال آنان در تمام بخش‌ها همکاری می‌کند. در این جلسه همچنان در باره اوضاع ولایت‌های مختلف کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.