رئیس اجرائیه با رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان دیدار و در مورد برگزاری نشست سه جانبه در امور پناهندگان افغان صحبت نمود

دکتورعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان امروز چهارشنبه با فاتحه المجزوب عبدالله رئیس کمینشری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دیدار و گفتگو نمود.

وضعیت پناهندگان افغان در کشورهای ایران و پاکستان، چگونگی راه‌های حل برای چالش‌های موجود آنان و بازگشت عزتمندانۀ پناهندگان به کشور و نشست سه‌جانبه‌ای که قرار است در ارتباط به پناهندگان افغان در پاکستان برگزار شود، به بحث و بررسی گرفته شد.

رئیس اجرائیه کشور ضمن آنکه تعیین بانو مجزوب به این سمت در افغانستان را به وی تبریک گفت، تاکید کردکه مساله پناهندگان و بی‌جا شدگان افغان در اولویت‌ کار دولت قرار دارد و توقع می‌رودکه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، فعالیت‌هایش را در هماهنگی با حکومت وحدت ملی عملی سازد.

دکتورعبدالله عبدالله علاوه نمودکه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و وزارت امور خارجه افغانستان مسوولیت رسیدگی به مشکلات و حل چالش‌های پناهندگان و بی‌جا شدگان داخلی را بر عهده دارند و لازم است که ادارات مربوطه سازمان ملل متحد یک‌جا با این وزارت‌خانه‌ها کار نمایند.

رئیس اجرائیه کشور تاکیدکردکه برای رسیدگی درست و کمک موثر به پناهندگان و بی‌جا شدگان داخلی افغان، باید حکومت افغانستان و جامعه جهانی اولویت‌های خود را تعیین نموده و بر اساس آن عمل کرده و به پیش بروند.

فاتحه المجزوب عبدالله رئیس جدید کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان گفت که آنان تلاش می‌کنند تا کمپاینی که دولت افغانستان و ادارات کمک کننده برای جلب و جذب کمک‌ها به پناهندگان، عودت کنندگان و بی‌جا شدگان داخلی انجام داده اند، تقویه شده و به مشکلات نیازمندان رسیدگی شود.

وی علاوه کردکه آنان، افزون برکشورهای کمک کننده، تلاش می‌کنند تا افغان‌های عودت کننده از کشورهای ایران و پاکستان را کمک نمایند.

بانو المجزوب عبدالله تاکیدکردکه قرار است برای رسیدگی به وضعیت پناهندگان افغان در پاکستان، نشست سه‌جانبه‌ای میان افغانستان، پاکستان و کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را به تاریخ پانزدهم فبروری سال روان برگزار نمایند.

بانو المجزوب به دوام سخنانش گفت که آنان تمام فعالیت‌های شان را در هماهنگی با ادارات افغانستان انجام داده و از حکومت افغانستان می‌خواهند تا از برنامه‌ها و فعالیت‌های آنان حمایت نماید.