رئیس اجرائیه با بازرگانان ولایت قندهار دیدار و به حل مشکلات شان تاکید کرد

این بازرگانان گفتندکه ایجاد قوانین جدید مالیاتی آنان را با مشکلات و چالش‌های جدی‌ای رو به رو ساخته و باعث نگرانی شدید شان گردیده است. از همین‌رو می‌خواهندکه به مشکلات و نگرانی‌های شان رسیدگی شود.

آنان علاوه کردندکه قانون جدید مالیات بر عایدات، نیاز به یک سلسله اصلاحات دارد و ایجاب می‌کند که ادارات و نهادهای مربوطه در این راستا توجه بیش‌تر نمایند.

دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، پس از استماع صحبت و نگرانی‌های بازرگانان ولایت قندهار گفت که حکومت متعهد است که حمایت از سکتور خصوصی را افزایش داده و مشکلات شان را حل کند.

رئیس اجرائیه افزودکه حکومت در بخش‌هایی که باعث مشکل و نگرانی گردیده است اصلاحات لازم را می‌ورد و زمینه‌ها برای فعالیت‌های تجار را بهتر می‌نماید.

دکتور عبدالله عبدالله تاکید نمودکه در ارتباط به این موضوع، نشست مشترکی میان بازرگانان و ادارات مربوطه حکومتی برگزار شود، تا مشکلات آنان به صورت اساسی و دایمی مرفوع گردد.