رئیس اجرائیه کشور: در سال 96 برای بازسازی غزنی توجه بیشتر صورت می‌گیرد

دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، با شماری از بزرگان، علما و متنفذان ولایت غزنی دیدار کرد.

در این دیدار، بزرگان ولایت غزنی به رئیس اجرائیه کشور گفتند: باشنده‌گان ولایت غزنی آماده هستند که با حکومت وحدت ملی در زمینۀ امنیت و توسعه همکاری نمایند؛ اما برای این کار، مدیریت، منابع و هماهنگی حکومت مرکزی ضروری است.

بزرگان غزنی خاطرنشان ساختند که مردم غزنی از حکومت مرکزی انتظار دارند که برای بهبود وضعیت امنیتی و ارایۀ خدمات ‌عامه توجه بیشتر نمایند.

رئیس اجرائیه کشور پس از شنیدن خواسته‌های بزرگان ولایت غزنی گفت: حکومت وحدت ملی برای بهبود وضعیت زنده‌گی مردم، بازسازی ولایت‌های کمتر توسعه‌یافته و تدابیر امنیتی برای سرکوب تروریستان و تأمین امنیت شهروندان تلاش می‌کند و این‌ها را در اولویت برنامه‌های کلان ملی خویش قرار داده‌ است.

در اخیر، رئیس اجرائیه کشور به بزرگان ولایت غزنی وعده سپرد که با درنظرداشت امکانات دست‌داشتۀ حکومت، در سال پیش‌رو برای رفع نگرانی‌های مردم، توسعه و بازسازی این ولایت، اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.