در باره رسیدگی به چالش‌های امنیتی هرات تصامیم لازم اتخاذ گردید

شورای نظامی هرات و حوزه غرب تحت ریاست رییس اجراییه تشکیل جلسه داد

شورای نظامی ولایت هرات و حوزه غرب کشور به اشتراک سرپرست ارگان‌های محل٬ نماینگان هرات در شورای ملی و شورای ولایتی٬ والی هرات٬‌ قومندان قول اردوی ۲۰۷ ظفر٬ قومندان امنیه هرات٬ رییس امنیت ملی٬ قومندان پولیس سرحدی و دیگر مقامات ملکی و نظامی تحت ریاست جلالتماب دکتور عبدالله عبدلله دایرگردید.

در این نشست وضعیت نظامی و امنیتی ولایت هرات و حوزه غرب به صورت همه جانبه مورد بحث و ارزیابی قرارگرفت و برای بهبود وضعیت٬ تصفیه تروریست‌ها و تامین امنیت شهروندان تصامیم لازم و مقتضی اتخاذ گردید.