دیدار رییس اجراییه با معاون و سرپرست دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد برای افغانستان

دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در دفترکارش در قصر سپیدار با آقای توبی لینزر معاون و سرپرست دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد برای افغانستان دیدار کرد.

در این نشست آقای لینزر حوزه کاری خود به عنوان همآهنگ کننده فعالیت‌های سازمان‌های ملل متحد در افغانستان را توضیح داد و وعده سپرد که در جریان وظیفه‌اش در کابل صادقانه برای ملت و مردم افغانستان خدمت نماید و روابط و میان افغانستان و سازمان ملل را توسعه و استحکام بیش‌تر بخشد.

رییس اجراییه کشور در ضمن آرزوی موفقیت به آقای لینزر در انجام وظايف جدید در نمایندگی سازمان ملل بر تحکیم روابط و همکاری میان نمایندگی سازمان ملل و حکومت افغانستان تاکید کرد.