رییس اجراییه کشور: کشورهای خارجی حقوق پناهنده‌گان و میثاق‌های بین‌المللی را رعایت کنند

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، امروز سه‌شنبه (۳۰ جوزا) در ویژه برنامۀ گرامی‌داشت از روز جهانی پناهنده در کابل گفت که نهادهای دولتی نباید با پدیدۀ مهاجرت و پناهنده‌گی به عنوان یک مسأله حاشیوی و ثانوی برخورد کنند.

در این برنامه که از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان و با حضور نماینده‌‌گان برخی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برگزار شده بود، دوکتور عبدالله عبدالله همچنان گفت که نهادهای ذیربط مکلف‌اند که رسیده‌گی به چالش‌ها و مشکلات مهاجرین و بیجاشده‌گان را در اولویت برنامه‌های‌شان قرار دهند.

رییس اجراییه کشور افزود که ما شرایط حاکم در کشور را نادیده نمی‌گیریم و با توجه به وضعیت کنونی به مشکلات و خواست‌های پناهنده‌گان رسیده‌گی می‌کنیم.

او در ادامه گفت که روز جهانی پناهنده فرصتِ خوبی برای بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارها می‌باشد. در این ارتباط حکومت وحدت ملی روی جلب کمک‌های بین‌المللی و کار مشترک با نهادها و کشورهای میزبان و همکار تمرکز دارد.

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی از کشورهای میزبان خواست که در برخورد و تصامیم خود میثاق‌های بین‌المللی، تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و حقوق پناهنده‌گان را به صورت همه‌جانبه در نظر بگیرند.

به گفتۀ او، حکومت افغانستان پدیدۀ مهاجرت را تنها از دیدگاه بشردوستانه نمی‌بیند؛ بلکه آن را یک فرصت برای توسعه، ظرفیت‌سازی و سرمایه بشری برای مردم و کشور می‌داند و این را تجربه بشری ثابت کرده است.

او افزود که کارهای انجام شده برای حل مشکلات پناهنده‌گان افغان قناعت‌بخش نبوده و در این باره لازم است که تصامیم جدی‌تر و توجه بهتر صورت گیرد.

دکتور عبدالله عبدالله در بخش دیگر از سخنانش به حوادث ‌سه‌شنبه شب اشاره کرد و گفت که آنچه اتفاق افتاد، مردم را تکان داد. در این باره پس از تکمیل‌شدن تحقیقات اقدامات قانونی صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر، سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کننده‌گان از کشورهای میزبان خواست که در سیاست دیپورت‌شان تجدید نظر کنند.

او یادآوری کرد که تلاش‌ها برای حل مشکلات مهاجرین افغان با کشورهای میزبان به ویژه ایران جریان دارد.

همچنان فرانز مایکل میلبن سفیر اتحادیه اروپا در کابل گفت که ما برای تداوم همکاری‌ها و رسیده‌گی به مشکلات پناهنده‌گان و بیجا شده‌گان داخلی متعهد هستیم. به گفته او، کمک ۱۰۰ میلیون دالری اتحادیه اروپا به زودی در اختیار حکومت افغانستان قرار می‌گیرد.

در این برنامه، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی از سازمان‌های بین‌المللی، کشورهای میزان و همکار به خصوص ایران و پاکستان به خاطر روحیۀ همکاری شان دربارۀ مهاجرین ستایش کرد.

دکتور عبدالله عبدالله وعده سپرد که حل مشکلات پناهنده‌گان افغان و رسیده‌گی به نیازمندی‌های آنان را در جلسات کابینه، شورای وزیران و کمیته‌های فرعی به صورت جدی پیگیری می‌کند.