شما نمایندگان مردم و پل ارتباط میان حکومت و جامعه هستید

دکتو رعبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان پنج‌شنبه ۲ سرطان در برنامه ضیافت افطار میزبان هیئت اداری و اعضای شورای ولایتی کابل بود.

در این نشست رییس اجراییه اعضای شورای ولایتی را خوش آمدید گفت و از نقش آنان به عنوان پل ارتباط میان حکومت و جامعه قدردانی نمود. رییس اجراییه در صحبت‌های خویش ابراز امیدواری کرد که حکومت وحدت ملی به همکاری و یاری شورای ولایتی کابل و دیگر نهادهای منتخب به خواست‌های مردم رسیدگی نماید.

در این نشست اعضای شورای ولایتی با تشکر از برنامه ضیافت رییس اجراییه و قدردانی از تلاش‌ها و توجه رییس اجراییه به قضایای مربوط به شورای ولایتی کابل٬ دیدگاه‌ها٬‌ خواست‌ها و طرح‌های خویش را برای خدمت‌گزاری بهتر به مردم و رسیدگی به خواست‌های شهروندان کابل مطرح نمودند.

رییس اجراییه بعد از شنیدن صحبت‌های آنان وعده سپرد تا به خواست‌های آنان در عرصه‌های مختلف برای خدمت به مردم رسیدگی نماید و به نهادهای مسوول هدایت دهد تا در همکاری نزدیک با شورای ولایتی به قضایای مربوط به کابل رسیدگی صورت گیرد.