رییس اجراییه کشور: به توسعه و بازسازی ولسوالی بگرامی توجه می‌شود

رییس اجراییه کشور امروز پنجشنبه (۲۶ حوت) در دیدار با بزرگان ولسوالی بگرامی مشکلات و چالش‌های این ولسوالی را مورد بررسی قرار داد.

بزرگان ولسوالی بگرامی، پیشنهادهای خویش را در زمینه‌های صحت، معارف، بازسازی و تقویت پروژه‌های توسعه‌ای با رییس اجراییه کشور در میان گذاشتند و خواستار توجه عملی حکومت گردیدند.

رییس اجراییه کشور پس از شنیدن مشکلات بزرگان ولسوالی بگرامی وعده سپرد که در زمینه خواسته‌های مطرح شده توجه عملی صورت می‌گیرد.

دکتور عبدالله عبدالله گفت که به وزارت‌های صحت‌عامه، فواید عامه و معارف هدایت می‌دهد که در سال جدید اقدامات عملی را روی‌دست گیرند.