نخستین جلسه کمیته رهبری توزیع تذکرۀ الکترونیک برگزار شد

نخستین جلسه کمیته رهبری توزیع تذکره الکترونیکی، بعد از ظهر امروز 20 سرطان 1396، با حضور دوكتور عبدالله عبدالله ريیس اجراييه حکومت وحدت ملی و استاد سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري و با شرکت مسوولان اداره مرکزی ثبت احوال نفوس برگزار شد.

در فرمان شماره 69مؤرخ 22/2/1396 ریاست جمهوری مبنی برتوزیع تذکره الکترونیکی پیش بینی شده است که به منظور بهبود روند توزیع تذکره الکترونیکی، رسیدگی به موقع به معضلات و مشکلات و نظارت مؤثر از تطبیق این برنامه، کمیته‌یی زير نظر دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی و استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری ایجاد گردد. براساس فرمان یاد شده، نخستین جلسه کمیته مذکور امروز دایر شده و موضوعات مربوط به بحث گرفته شد.

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت ضمن تأکید بر تطبیق تعهد حکومت در توزیع تذکره الکترونیکی گفت که توزیع تذکره الکترونیکی یک برنامه بزرگ ملی است که به حمایت همه جانبه دولت و ملت نیازمند می‌باشد.

در این جلسه، استاد دانش معاون دوم رییس جمهور توزیع تذکره الکترونیکی و رسیدگی به مشکلات موجود در روند توزیع تذکره را یک اولویت اساسی خوانده گفت که هیأت رهبری حکومت مصمم است که به تعهد خود در قبال توزیع تذکره الکترونیکی عمل نماید.

سپس همایون محتاط سرپرست اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از کارکرد و روند اجراآت آن اداره در بخش‌های پروسه استخدام، پروسه تدارکات، تنظیم اسناد مورد نیاز ثبت نام و مسایل مالی به جلسه گزارش داد.

همچنان‌ در این جلسه بر اساس پیشنهاد اداره مرکزی ثبت احوال نفوس، عضویت نمايندگان وزارت امور داخله، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت مالیه، اداره مستقل ارگانهای محلی و اداره امور ریاست جمهوری در کمیته رهبری توزیع تذکره الکترونیکی مطرح گردیده و مورد تأیید قرا گرفت.

رییس اجراییه کشور و معاون دوم ریاست جمهوری، ضمن تقدیر از کارکرد و اجراآت اداره ثبت احوال نفوس در امور محوله، بر تسریع روند توزیع تذکره الکترونیکی و رسیدگی به مشکلات موجود در آن اداره تأکید ورزیده و بر اجراآت بهتر و به موقع آن، هدایات لازم را صادر نمودند.