اشتراک رییس اجراییه کشور در مراسم فاتحه‌خوانی مرحوم حقجو

دكتور عبدالله عبدالله رييس اجراييه جمهوري اسلامي افغانستان با تعدادي از شخصيت هاي سياسي و فرهنگي در مراسم فاتحه خواني آقاي ميرآقا حقجو اشتراک کرده و به روح مرحوم مغفور اتحاف نمود.

مرحوم حقجو یکی ازشخصيت هاي فرهنگي و دیپلومات‌هاي كشور بود كه چندي قبل به لقای حق پیوست.