رییس اجراییه کشور: ما تقویت جایگاه و ارتقای ظرفیت جوانان را یک ضرورت می‌دانیم

دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان امروز جمعه (27 حوت) در دیدار با شماری از اعضای سازمان راه حق و آزادی گفت که انسجام و هماهنگی در میان جوانان زمینه‌ساز تغییر و نوآوری است.

در این برنامه، اعضای سازمان راه‌ حق و آزادی طرح‌ها و پیشنهادات‌شان را در زمینهٔ کاریابی، استفاده از جوانان متخصص و شایسته در ادارات دولتی با رییس اجراییه کشور در ميان گذاشتند.

به گفته آنان، جوانان امروز افغانستان برای بازسازی و نوسازی کشور دارای ظرفیت و توانایی‌های لازم می‌باشند؛ اما فرصت‌ها برای‌شان محدود‌اند. آنان از رییس اجراییه کشور خواستند که برای آوردن تغییر و توسعه به جوانان بیشتر فرصت دهد.

دکتور عبدالله عبدالله ضمن استقبال از طرح‌ها و برنامه‌های جوانان سازمان راه حق و آزادی گفت که جوانان باید برای پیشرفت و ترقی افغانستان منسجم و هدفمند تلاش کنند. به گفته او، برای رشد و پویایی جوانان کار مشترک و سازمان‌یافته یک ضرورت می‌باشد.

رییس اجراییه کشور تاکید کرد که حکومت وحدت ملی تقویت نقش و ارتقای ظرفیت جوانان را یک ضرورت می‌داند. به‌ این خاطر با در نظرداشت امکانات موجود از طرح‌ها و فعالیت‌های آنان در عرصه‌های گوناگون حمایت می‌کند.