رییس اجراییه کشور: در مورد قوماندان پناه شهید؛ هرچه که گفته شده وگفته شود مبالغه نیست.

دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، پیش از چاشت روز جمعه و با حضور در مراسم بزرگداشت از بیست و دومین سال‌روز شهادت فرمانده پناه به ایراد سخن پرداخت و شهادت وی را به مردم کشور و به ویژه به خانواده و هم‌سنگران‌اش تسلیت گفت.

وی از فرمانده پناه شهید، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین فرماندهانی یاد نمودکه مهم‌ترین نقش را در تحولات نظامی و امنیتی آن‌زمان و در مقابله با ارتش شوروی پیشین، در بخشی از افغانستان برعهده داشت و این نقش به حدی برجسته بودکه لقب جنرالی را، جنرالان اتحاد شوروی به وی داده بودند.

رییس اجراییه کشور، در بخش دیگری از سخنانش، تاکید نمودکه یاد آوری از بزرگان جهاد و مقاومت، تجدید میثاق با آرمان‌های جهاد است و زنده نگهداشتن یک گفتمان و افتخارات جاودانه این سرزمین، میان نسل دیروز و امروز است.

دکتورعبدالله عبدالله با بیان اینکه متاسفانه امروز هم افغانستان تحت عناوین مختلف، مورد تجاوز گروه‌های تروریستی قرار گرفته است، تصریح نمودکه از این گروه‌ها حمایت می‌شود و آنان بازهم از مردم ما قربانی می‌گیرند.

رییس اجراییه کشور، با قدردانی از نیروهای امنیتی کشور گفت: آنانی که امروز از این سرزمین دفاع می‌کنند، رهروان راه مجاهدین و رهروان راه مقاومت‌گران هستند و جا داردکه تمام ما در حمایت از آنان، یک‌دست، یک‌پارچه و یک‌صدا درکنار شان باشیم.