کمیتۀ اجرایی اهداف توسعه پایدار گشایش یافت

کمیتۀ اجرایی اهداف توسعه پایدار، پس از چاشت ام‌روز شنبه (هفدهم سرطان) در ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان گشایش یافت.

در مراسم گشایش این کمیته، دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، اعضای شورای وزیران، نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان و شماری از سفرای کشورهای دوست مقیم کابل حضور داشتند.

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، هدف از ایجاد این کمیته را تقویت و گسترش هماهنگی‌های بیشتر میان نهادها و وزارت‌خانه‌ها برای تطبیق این برنامه دانست که هدف اصلی و اساسی آن محو فقر در کشور می‌باشد.

دکتورعبدالله عبدالله با تاکید بر اینکه عملی نمودن اهداف توسعه پایدار حتمی است و افغانستان باید تا سال 2023 میلادی هم‌سو با دیگر کشورهای جهان، این برنامه را عملی نماید، گفت که هر گونه تاخیر در انجام این برنامه، می‌تواند تاثیرات منفی‌ در پی داشته باشد.

رییس اجراییه کشور با بیان اینکه ما کار خود را که تامین رفاه و آسایش برای مردم افغانستان است با تمام کشورهای کمک کننده ادامه خواهیم داد، تلاش‌هایی را که تا کنون در این راستا صورت گرفته است، رضایت‌بخش عنوان نمود.

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان هم‌چنان تصریح نمود که آجندای فعالیت‌های یک سال آینده باید شریک ساخته شود تا از توانایی‌ها و ظرفیت‌ها کمال استفاده صورت گیرد.

دکتور عبدالله عبدالله از تمام وزارت‌خانه‌ها خواست در صورت برخورد با مشکلات از طریق دارالانشای شورای وزیران با وی تماس بگیرند و بخش‌هایی که قابل تطبیق است را قبل از ختم سال روان میلادی بیان کنند تا راه‌های بدیل در نظر گرفته شود.

رییس اجراییه کشور حمایت همه‌جانبه خود را برای تطبیق اهداف توسعه پایدار اعلام نمود و گفت اگر این برنامه محدود به پایتخت بماند و در ولایات عملی نشود، به صراحت می‌توان گفت که ناکام خواهیم شد و برای جلوگیری از چنین وضعیتی به هماهنگی در نهادهای داخلی و حمایت جامعه جهانی نیازمند هستیم.

در ادامه، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد کشور با بیان این مطلب که این کار به صورت مشترک و با حمایت قاطع رییس اجراییه کشور صورت گرفته است، افزود که ما روند ملی‌سازی اهداف توسعه پایدار را تکمیل کرده و در مرحله هم‌خوانی قرار داریم و در سال 2018 شروع به تطبیق آن خواهیم نمود.

در همین‌حال، داکلیس کی رییس دفتر UNDP در افغانستان، هماهنگی موجود میان نهادهای افغانستان و رهبری رییس اجراییه کشور در این راستا را ستود و تاکید نمود که دولت افغانستان در این عرصه توانسته از بیش‌تر کشورهای جهان پیشگام باشد.

هم‌چنان مسوولان وزارت اقتصاد به تشریح جزئیات این برنامه پرداخته و گفتند که در برنامه اهداف توسعه پایدار 17 هدف گنجانیده شده و قرار است در چهار گروپ کاری عملی گردد.