رییس اجراییه کشور در دیدار با متنفذان چهاردهی کابل: به مشکلات تان رسیدگی می‌کنیم

محترم دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، روز پنج‌شنبه با رحیل محمد فرملی معین تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف و شماری از متنفذان و محاسن سفیدان چهاردهی ولایت کابل دیدار نمود.

این متنفذان با تاکید بر دوام حمایت شان از حکومت وحدت ملی و به ویژه رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، به بیان مشکلاتی پرداختند که با آن رو هستند.

آنان از بیکاری جوانان تحصیل‌کرده به عنوان یکی از چالش‌های اصلی‌ یاد نموده و خواستار جذب این جوانان در نهادهای دولتی گردیدند.

هم‌چنان کمبود آب آشامیدنی صحی مساله دیگری بود که از آن تذکر نموده و یکی از راه‌های حل اساسی به باشندگان این منطقه و شهریان کابل را تکمیل پروژه بند آب شاه توت در للندر عنوان کردند.

دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان پس از استماع مشکلات متنفذان چهاردهی کابل با وزیر انرژی و آب صحبت نمود و از وی خواستار معلومات در این مورد گردید.

وزیر انرژی و آب در سخنانش از ادامه روند کار این بند آب یاد نموده و از آمادگی بانک جهانی و کشور هندوستان برای تمویل پروژه شاه توت للندر کابل اطمینان داد.

رییس اجراییه کشور با بیان اینکه این پروژه می‌تواند مشکلات بیش‌تر شهریان کابل را حل نماید، تاکید کرد که در این راستا با آنان همکاری می‌نماید و در عین‌حال، جوانان تحصیلکرده آنان را نیز حمایت می‌نماید.