کمک ریاست اجراییه به قربانیان حادثۀ انفجار در مسجد جامع برزگ هرات

ریاست اجراییه کشور به خانواده‌های قربانیان حادثۀ تروریستی اخیر در مسجد جامع بزرگ هرات مساعدت کرد.

بر اساس حکم رییس اجراییه کشور، هیأت موظف ضمن رسانیدن پیام غم‌شریکی و همدردی دوکتور عبدالله عبدالله با بازمانده‌گان قربانیان، کمک‌های نقدی را با حضورداشت مقامات محلی به مستحقین توزیع نمود.

در رویداد تروریستی مسجد جامع هرات هشت تن شهید و 17 تن دیگر زخمی شده بودند.