تفاهم‌نامۀ همکاری در زمینۀ حل معضل دانشگاه هلمند امضا شد

تفاهم‌نامۀ همکاری سه‌جانبه میان وزارت‌های انرژی و آب، تحصیلات عالی و ادارۀ مستقل اراضی به خاطر حل معضل زمین دانشگاه هلمند به امضا رسید.

در سفر اخیر دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور به ولایت هلمند، مسوولان دانشگاه این ولایت شکایت کرده بودند در زمینیکه قرار است دانشگاه جدید هلمند ساخته شود، تأسیسات شماری از وزارت‌خانه‌ها وجود دارد و این مسأله باعث شده تا کار ساختمان دانشگاه آغاز نگردد.

رییس اجراییه کشور به محض رسیدن به کابل، جنجال‌ها بر سر زمین دانشگاه هلمند را بررسی کرد و هدایت داد تا هرچه زودتر نهادهای دولتی ساحۀ ساختمان دانشگاه هلمند را تخلیه نمایند و زمینۀ ساخت‌وساز آن را فراهم سازند.

طبق هدایت رییس اجراییه کشور، امروز تفاهم نامۀ همکاری میان نهادهای مربوط به امضا رسید تا زمینۀ اعمار ساختمان و گسترش دانشگاه هلمند مهیا شود.

پیشتر دکتور عبدالله عبدالله به وزارت تحصیلات عالی هدایت داده بود که کارهای عملی ساخت و ساز دانشگاه هلمند را شروع کند و وزارت انرژی و آب نیز در جریان دو سال تأسیسات خود را از این ساحه انتقال دهد.