پیام تبریکی دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور در پیوند به شکست تروریستان در کوهستان فاریاب

نیروهای دلیر و شجاع امنیتی افغانستان، ولسوالی کوهستان فاریاب را از اشغال گروه‌های هراس‌افگن و تروریستی آزاد کردند.

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور، پیروزی نیروهای امنیتی و شکست زلت‌بار تروریستان در فاریاب را به مردم افغانستان، نیروهای دلیر و با شهامت امنیتی و مردمان منطقه تبریک گفت.

رییس اجراییه کشور در جریان امروز به گونۀ دوام‌دار با نیروهای خطوط مقدم نبرد و بزرگان محلی و فرماندهان جهادی در تماس بود.

دوکتور عبدالله عبدالله پس از پیروزی در کوهستان و شکست سنیگن طالبان در منطقه، در تماس با نیروهای امنیتی، مجاهدین، سران قومی و بزرگان محلی، این پیروزی را تبریک و شادباش گفت.

رییس اجراییه کشور، از همکاری مردم، مجاهدین و خیزش‌های مردمی با نیروهای امنیتی کشور، قدردانی و ستایش کرد و این همکاری را مثال‌زدنی خواند.

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که فداکاری و جان‌بازی نیروهای امنیتی در حراست و پاسبانی از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان، فراموش‌ناشدنی و ماندگار است.

رییس اجراییه کشور افزود که شکست سنگین تروریستان در کوهستان فاریاب نشان داد که نیروهای امنیتی و مردم افغانستان از وجب وجب خاک‌شان دفاع خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که هراس‌افگنان به اهداف‌شان دست یابند.

در نتیجۀ عملیات برق‌آسای نیروهای امنیتی در فاریاب، تلفات سنگینی بر طالبان و دیگر گروه‌های هراس‌افگن وارد شده است.

نیروهای شجاع امنیتی در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان نیز به پیشرفت‌های خوبی دست یافته‌اند و به زودی این مناطق از حضور گروه‌های مردم‌آزار و وابسته به بیگانگان به گونه کامل تصفیه خواهد شد.