اعلامیۀ ریاست اجراییه در پیوند به حملۀ تروریستی در کابل

تروریستان و هراس‌افگنان امروز باردیگر با حملۀ کور و جنایت‌کارانه آرامش عمومی در پایتخت را برهم زدند.

این حملۀ تروریستی و بزدلانه را با شدیدترین کلمات محکوم می‌کنیم و به مسوولان امنیتی هدایت می‌دهیم که تسهیل‌کننده‌گان این حمله را شناسایی کرده و به کیفر برسانند.

تروریستان و حامیان‌شان باید بدانند که با این حملات ددمنشانه نمی‌توانند به اهداف شوم و غیر انسانی‌شان دست یابند.

نیروهای امنیتی افغانستان در میدان‌های نبرد پاسخ این حملات وحشیانه را خواهند داد. چنانچه در روزهای اخیر از زمین و هوا ضربات کوبنده‌یی بر جبهات دشمن وارد کرده‌اند.

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان