معاون سخنگوی ریاست اجراییه در نشست خبری: انتقام خون شهدای مرزاولنگ به‌زودی گرفته می‌شود

موضوع اصلی سخنان جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در کنفرانس هفتگی‌ با رسانه‌ها را رویدادهای اخیر در ولایت سرپل و آمادگی‌ها برای بازپس گیری منطقه مرزاولنگ ولایت سرپل و معرفی نامزد وزیران جدید تشکیل می‌داد.

آقای فیصل از آنچه‌که در منطقه مرزاولنگ ولایت سرپل اتفاق افتاد به عنوان جنایت مشترک طالبان و داعش یاد نمود که در آن غیر نظامیان هدف قرار گرفته و ده‌ها تن به شهادت رسانیده ‌شدند.

با این‌حال وی رهایی 235 غیرنظامی از قید این گروه‌ها را محصول تلاش‌های مشترک مقام‌های محلی ولایت سرپل و مردم یاد نمود.

معاون سخنگوی ریاست اجراییه کشور ضمن اعلام این مطلب که آمادگی‌های کامل برای عملیات بازپس‌گیری منطقۀ مرزاولنگ و سرکوبی گروه‌های تروریستی گرفته شده است، تاکید نمود که انتقام خون بی‌گناهان به زودی گرفته می‌شود.

او اضافه نمود که کمک های بشری به منطقه مرزاولنگ رسیده و تمرکز بیشتر بر رسیدگی به بیجا شده گان میشود.

وی در همین‌حال از کشور پاکستان به عنوان پناه‌گاه امن تروریستان یاد نمود که بدون در نظرداشت فشارهای جامعۀ جهانی هم‌چنان به حمایت از آنان می‌پردازد.

معرفی نامزد وزیران جدید، بخشی دیگر از سخنان آقای فیصل را با رسانه‌ها تشکیل می‌داد.

معاون سخنگوی ریاست اجراییه با بیان اینکه نامزد وزیران وزارت‌های فواید عامه، مخابرات و تکنالوژاتی معلوماتی و اقتصاد معرفی گردیده و قرار است به زودی برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان بروند، وی تکمیل کابینه را یکی از اولویت‌های اصلی حکومت وحدت ملی عنوان نمود.