رییس اجراییه کشور: تحصیلات عالی باید مطابق نیازمندی‌های جامعه تنظیم گردد

دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان امروز پنجشبنه (۱۹ اسد) در نخستین دور فراغت دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی هیواد اشتراک کرد.

رییس اجراییه کشور در این برنامه گفت که بخش خصوصی در زمینهٔ رشد تحصیلات عالی، آموزش و پرورش و بهبود کیفیت تحصیلی نقس اساسی داشته است که موثریت آن در جامعه کاملآ هویدا می‌باشد.

دکتور عبدالله عبدالله ضمن تاکید بر کیفیت تحصیلی و ظرفیت‌سازی دانشجویان از موسسات تحصیلات عالی کشور خواست که مطابق نیازمندی‌های جامعه در عرصه‌ توسعه، بازسازی، اقتصاد و سایر بخش‌ها گام بردارند.

رییس اجراییه کشور علاوه کرد که در جریان جنگ دانشگاه‌ها و مکاتب تعطیل و یا ویران شده‌اند و به دلیل فرار مغزها بر پیکر جامعه خساراتِ سنگین معنوی وارد گردید؛ اما امروز تمام فرصت‌های تحصیلی و آموزشی برای جوانان فراهم می‌باشند.

رییس اجراییه کشور خطاب به دانشجویان موسسه تحصیلات عالی هیواد بیان داشت که فراگیری دانش و کسب مدرک تحصیلی را در یک مقطع خاص ختم کار نپندارید بلکه این مرحله را آغاز یک هدف بزرگتر قرار دهید.

دکتور عبدالله عبدالله افزود که در حال حاضر شرایط مناسب و امکانات لازم برای کسب دانش وجود دارد. دانشجویان با استفاده از این فرصت می‌توانند با تلاش دوام‌دار و پی‌گیری برای کسب دانش در بازسازی کشور سهم بگیرند.

رییس اجراییه کشور در باره دانشگاه‌های دولتی گفت که این دانشگاه‌ها جایگاه خاص خود را دارد که باید تقویت و بهبود یابد؛ اما در کنار آن نقش مؤسسات تحصیلات عالی نیز قابل توجه است.

دکتور عبدالله عبدالله وعده سپرد که حکومت وحدت ملی برای بهبود کیفیت تحصیلی و رشد آن از برنامه‌های مؤسسات تحصیلات کشور حمایت همه‌جانبه می‌کند.

دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در این ویژه برنامه، اسناد تحصیلی شماری از دانشجویان موسسهٔ تحصیلات عالی هیواد را اهدا کرد.