دیدار رییس اجراییه کشور با متنفذین ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان

دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، ام‌روز پنج‌شنبه نوزدهم اسد با شماری از بزرگان، محاسن سفیدان و متنفذین قومی ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان دیدار و به استماع مشکلات‌شان پرداخت.

این بزرگان، مسدودبودن راه‌های مواصلاتی این ولسوالی به مرکز ولایت بدخشان را یکی از مشکلات اصلی‌شان عنوان نموده و از رهبری حکومت وحدت ملی خواستند تا به این ولسوالی توجه بیش‌تر نمایند.

متنفذین ولسوالی کران و منجان در همین‌حال از متوقف بودن روند استخراج معدن لاجورد و تجارت آن انتقاد نموده و از حکومت خواستند تا در قسمت از سرگیری استخراج این معدن توجه نماید.

آنان هم‌چنان ایجاد یک لوا، برای تامین امنیت این ولسوالی و به ویژه معدن لاجورد را ضروری دانسته و درعین‌حال، خواستار حمایت بیش‌تر دولت از مردم این ولسوالی در چوکات پولیس محلی و خیزش‌های مردمی گردیدند.

به گفتۀ آنان در صورتی که امنیت این ولسوالی به دلایل هم‌سرحد بودن با مناطق و ولایات نا امن، به چالش کشیده شود، پیامدهای آن نیز خطرناک خواهد بود.

اعمار جادۀ پنجشیر- انجمن یکی دیگر از خواست‌های بزرگان ولسوالی کران و منجان از رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان بود که به گفتۀ آنان در بهبود وضعیت زندگی شان نقش مهم و موثری خواهد داشت.

دکتور عبدالله عبدالله ضمن قدردانی از حفظ و تحکیم وحدت مردم این ولسوالی و حمایت همیشگی شان از دولت به آنان اطمینان داد که در قسمت تامین امنیت، فعالیت دوباره معدن لاجورد و بهبود زندگی آنان اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.