رییس اجراییه کشور: به خشونت‌ها در چاه‌آب پایان می‌دهیم

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور، ناوقت دیروز با جمعی از باشندگان ولسوالی چاه‌آب تخار پیرامون حوادث اخیر در این ولایت دیدار کرد.

باشنده‌گان ولسوالی چاه‌آب تخار به تشریح حوادث دلخراش اخیر در این ولسوالی پرداخته و از رییس اجراییه کشور خواستند که در زمینۀ خاموش‌سازی خشونت‌ها و درگیری‌ها اقدام نماید.

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور، به باشنده‌گان ولسوالی چاه‌آب وعده سپرد که هرچه زودتر به درگیری‌ها در این ولسوالی خاتمه داده خواهد شد.

رییس اجراییه کشور گفت که عاملان این خشونت‌ها به پنجۀ قانون سپرده خواهند شد.

پیشتر حکومت وحدت ملی هیأتی را به منظور بررسی حوادث چاه‌آب به این ولسوالی فرستاده بود.

هیأت چند روز قبل گزارش مفصل خویش را دربارۀ حوادث چاه‌آب با رهبری حکومت وحدت ملی در میان گذاشت.