جلسۀ کابینه چهارشنبه در ارگ برگزار شد

جلسۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان دیروز چهارشنبه (1 سنبله) در ارگ برگزار شد.

در این جلسه، در خصوص اعلام استراتژی تازۀ ایالات متحده امریکا در افغانستان و جنوب آسیا و همچنان برخی مسایل مهم دیگر، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

نخست، محمد اشرف‌غنی، رییس‌‌جمهور کشور گفت که بر اساس این استراتیژی، شرایط صلح و ثبات پایدار در افغانستان تأمین خواهد شد.

وی گفت که در استراتژی تازۀ امریکا عوامل جنگ به خوبی تشخیص شده و واضح می‌سازد که این یک جنگ داخلی نیست، بلکه ریشه‌های عمیق در منطقه دارد.

در ادامه، دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، ضمن استقبال از استراتژی جدید ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان و منطقه گفت که این استراتیژی بهترین‌ فرصت را برای افغانستان و منطقه به وجود آورده است.

رییس اجراییه کشور گفت که باید در راستای مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات به گونۀ مشترک کار کنیم.

دوکتور عبدالله عبدالله، از شخصیت‌های سیاسی کشور خواست تا با توجه به حساسیت اوضاع و فرصت‌های تازه ایجادشده در کشور توجه‌جدی داشته ‌باشند.

طبق اجندا، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان را به جلسه مطرح‌ کرد که مورد تائید کابینه قرار‌ گرفت.

کابینه، وزارت امور خارجه را موظف نمود تا جزئیات تعدیل قانون متذکره را غرض وضاحت بیشتر، رسماً به سفارت‌های افغانستان مقیم در خارج کشور جهت جلب سرمایه‌گذاری خارجی ابلاغ نماید.

متعاقباً وزیر عدلیه طرح مقررۀ تنظیم بورد حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق (کاپی رایت) را در (۴) فصل و (۱۶) به جلسه ارایه ‌کرد که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.

در بخش دیگر اجندا، وزیر مالیه مصارف بودجۀ ملی سال ۱۳۹۶ الی ختم برج اسد سال‌روان را به جلسه ارایه ‌نموده افزود که از مجموع بودجۀ عادی منظور شدۀ سال مالی ۱۳۹۶ الی ۲۹ اسد سال‌روان مبلغ (۱۴۷,۳۲) میلیون افغانی و از بودجۀ انکشافی منظور شده مبلغ (۶۷۰) میلیون دالر به مصرف رسیده است.

به همین ترتیب، وی تغییرات بودجه ملی در بررسی وسط سال بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۶ را به جلسه ارایه ‌نمود.

کابینه، سقف بودجۀ وسط سال مالی ۱۳۹۶ را به مبلغ (۴۱۵۶۰۸۴۳۲۷۰۹) چهارصد و پانزده میلیارد و شش‌صد و هشت میلیون و چهارصد و سی و دو هزار و هفت‌صد و نه افغانی که از آن جمله مبلغ (۲۶۸۴۱۴۳۳۲۳۹۸) دو‌صد و شصت و هشت میلیارد و چهارصد و چهارده میلیون و سه‌صد و سی و دو هزار و سه‌صد و نود و هشت افغانی بودجۀ عادی و مبلغ (۱۴۷۱۹۴۱۰۰۳۱۱) یک‌صد و چهل و هفت میلیارد و یک‌صد و نود چهار میلیون و یک‌صد هزارو سه‌صد و یازده افغانی بودجۀ انکشافی می‌باشد را مورد تصویب قرار داد.

سپس، انجنیر علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، گزارش پروژۀ احداث دستگاه برق آبی شورابک ولایت بدخشان را به جلسه ارایه ‌کرد و از چگونگی عقد قرارداد با شرکت فیکای ترکی، مرجع تمویل‌کننده، ظرفیت تولید برق، ارزیابی آفر توسط کمپنی فشنر آلمانی، تقلیل در قیمت قرارداد و ارتقای ظرفیت دستگاه به اساس رایزنی وزارت انرژی و آب، شروع کار پروژه، بلند‌بردن دوباره قیمت قرارداد به اساس کارهای اضافی و عدم قناعت آن‌وزارت از بلند‌رفتن قیمت معلومات داده، مشکلات و چالش‌ها فراراه کار پروژه را به جلسه توضیح‌نمود.

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه کمیتۀ بین‌الوزراتی متشکل از وزرای انرژی و آب، امور خارجه، امور شهرسازی، عدلیه و رئیس د افغانستان برشناشرکت را تحت ریاست وزیر مالیه موظف ‌نمود تا مشکلات و چالش‌های پروژه را به‌ رویت قرارداد، طور همه‌جانبه مطالعه و ارزیابی نموده، نتیجه را با کمپنی فشنر آلمانی جهت حل مشکلات و چالش‌ها مورد بحث قرار داده، از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش ارایه ‌نمایند.

در بخش دیگر اجندا، جواد پیکار رئیس اداره اراضی افغانستان پیشنهاد توزیع موازی (۱۶۸۳) جریب زمین دولتی واقع دشت قاسم‌آباد ولایت ننگرهار برای (۶۶) خانوادۀ قوم غازی‌خیل را به جلسه مطرح‌کرد.

وی علاوه‌نمود که قبلاً به اساس حکم مقام دولت انتقالی اسلامی افغانستان جهت رفع منازعات دیرینه تعدادی از باشنده‌گان منطقه شینگل ولایت نورستان برای شصت و شش (۶۶) فامیل قوم غازی‌خیل، برای هرخانواده موازی (۱۲) جریب زمین درجه دوم به‌طور رایگان در پروژۀ کانال ننگرهار در نظر گرفته شده بود، اخیراً ریاست اراضی ولایت ننگرهار از این‌که در ساحات قابل توزیع، زمین درجه دوم موجود نبوده، به تائید کمیسیون ارزیابی و قیمت‌گذاری ولایت ننگرهار موازی (۱۶۸۳) جریب زمین دولتی درجه چهارم واقع دشت قاسم‌آباد را به همین منظور تعیین و تثبیت نموده‌است.

کابینه، وزارت‌های امور شهرسازی، زراعت و آبیاری، عدلیه، ادارۀ اراضی افغانستان و ادارۀ ارگا‌نهای محلی را تحت نظر ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری موظف ‌نمود تا چگونگی توزیع زمین برای قوم غازی‌خیل را طور همه‌جانبه بررسی و از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش‌دهند.

به همین‌ترتیب رئیس ادارۀ اراضی افغانستان، پیشنهاد انتقال موازی (۱۰۰۰) جریب زمین دولتی به منظور اعمار پوهنتون اسلامی در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار را به جانب وزارت تحصیلات عالی، موازی (۲) جریب و (۱۶) بسوه زمین دولتی واقع مرکز ولایت پروان و موازی (۷,۱۰) جریب زمین دولتی واقع دشت گازرگاه ولسوالی انجیل ولایت هرات را به منظور احداث قبرستان به جانب وزارت ارشاد، حج و اوقاف به جلسه ارایه ‌نمود.

کابینه بعد از بحث همه‌جانبه، انتقال زمین‌های فوق‌الذکر را طبق صراحت فقرۀ (۱۵) مصوبۀ کابینه مورد تائید قرار داد.

سپس عادله راز معین همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه نظریات کمیتۀ موظف پیرامون اساس‌نامه محکمۀ بین‌المللی عدالت را به جلسه ارایه ‌نمود.

وی با درنظرداشت نظریات ستره محکمه کشور و وزارت‌های امور خارجه و عدلیه، تناقض و تطابق مواد اساس‌نامه متذکره را با قانون اساسی و سایر قوانین نافذۀ کشور توضیح‌داده هم‌چنان صلاحیت کشور‌های عضو را مبنی بر الحاق و تعدیل این اساس‌نامه به اعضای کابینه تشریح‌ نمود.

کابینه، وزارت امور خارجه را موظف‌ نمود تا نظریات کمیتۀ موظف پیرامون اساس‌نامه محکمۀ بین‌المللی عدالت را غرض بحث بیشتر به شورای عالی حاکمیت قانون ارایه ‌نماید.

در ادامه، معین همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه تفاهم‌نامۀ همکاری میان ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست افغانستان و سازمان خوراک و زراعت ملل متحد را به جلسه مطرح ‌نمود.

کابینه، وزارت‌های انرژی و آب، زراعت و آبیاری و ادارۀ حفاظت از محیط زیست را موظف ‌نمود تا تفاهم‌نامۀ متذکره را بعد از بازنگری، غرض بحث بیشتر به شورای عالی اراضی و آب ارایه ‌نمایند.

در اخیر جلسه، پنج مورد معاهدات بین‌المللی توسط معین همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه به جلسه مطرح شد که مورد تائید قرار گرفت.