میثاق همکاری‌ها میان افغانستان و امریکا اجرایی شد

در جلسه‌یی در ارگ ریاست جمهوری، سند میثاق همکاری‌ها میان افغانستان و امریکا نهایی و اجرایی گردید.

در این جلسه که با حضور رهبران حکومت وحدت ملی، شارژدافیر سفارت امریکا در کابل و جنرال نیکلسن فرمانده عمومی مأموریت حمایت قاطع برگزار شده بود، رییس جمهور غنی حکم آغاز تطبیق «سند میثاق همکاری‌ها میان افغانستان و امریکا» را امضا کرد.

نخست، مشاور امنیت ملی کشور در خصوص کار کمیته‌های چهارگانه میان افغانستان و امریکا به جلسه معلومات داد.

بر اساس گزارش مشاور شورای امنیت ملی، کمیته‌های چهارگانه در عرصۀ حکومتداری خوب، صلح، امنیت و اقتصاد کار خواهند کرد.

در این جلسه، شارژدافیر سفارت امریکا در کابل و جنرال نیکلسن فرمانده عمومی مأموریت حمایت قاطع پیرامون موضوع صحبت کردند و از آغاز کار سند میثاق جدید همکاری‌ها میان افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا ابراز خرسندی نموده و بر همکاری‌های مشترک تأکید ورزیدند.

آن‌ها با اشاره به کارکرد حکومت وحدت ملی گفتند که افغانستان به پیشرفت‌های خوبی دست یافته و این پیشرفت‌ها قابل ستایش می‌باشد.

سپس، دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی نیز در صحبتی گفت که افغانستان آمادۀ همکاری و اجرایی‌شدن سند میثاق همکاری می‌باشد.

رییس اجراییه کشور تأکید کرد که کمیته‌های چهارگانه از کارکردهای‌شان به مردم گزارش دهند.

در ادامه، رییس‌جمهور غنی گفت که امریکا دوست بنیادی افغانستان است و دو کشور متعهدانه و با دیدگاه مشترک برای آیندۀ بهتر کار می‌کنند.

محمد اشرف غنی افزود: پیام ما به جامعۀ جهانی پیام اصلاحات است و اهداف عمدۀ ما تعیین معیارها و ایجاد تغییرات مثبت به زنده‌گی مردم ما می‌باشد.

میثاق جدید همکاری‌ها میان افغانستان و امریکا شامل بیشتر از ۲۰۰ تعهد دولت افغانستان می‌باشد.

حکومت وحدت ملی، جهت تطبیق این سند به همه وزارت خانه‌ها و ارگان‌های دولتی هدایت داده است تا در مطابقت به تعهدات مندرج در سند متذکره اجراآت نموده و از طریق کمیته‌های مربوطه گزارش دهند.