اعلامیۀ ریاست اجراییه در پیوند به حملۀ تروریستی در کابل

با تأسف آگاهی یافتیم که امروز در نتیجۀ یک حملۀ تروریستی در ناحیۀ نهم شهر کابل، پنج تن از غیرنظامیان بی‌گناه به شهادت رسیده و هشت تن دیگر مجروح شده‌اند.

این حمله در ادامۀ حملات تروریستی و کور طالبان بر اماکن عامه، به هدف کشتن غیرنظامیان و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان و برهم‌زدن نظم و آرامش عمومی صورت گرفته است.

هراس‌افگنان کوردل و قسی‌القلب با راه‌اندازی حملات تروریستی و کشتن مردمان بی‌گناه در پی خشنودسازی و امتیازگیری بیشتر از حامیان و باداران‌شان خارجی می‌باشند.

حکومت وحدت ملی به همکاری جامعۀ بین‌المللی مصمم است که به گونۀ قاطع با تروریستان و جنایت‌کاران متکرر مبارزه نماید.

این حملۀ بزدلانه و ناجوان‌مردانۀ طالبان تروریست را با شدیدترین کلمات محکوم می‌کنیم. به شهدای حادثه بهشت‌برین و به زخمی‌ها شفای عاجل می‌طلبیم و به خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی و غم‌شریکی می‌نماییم.

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان