رییس اجراییه کشور از پیروزی‌های سیر بهادرزاده ستایش کرد

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، پیروزی سیر بهادرزاده رزمی‌کار مطرح کشور را تبریک و تهنیت گفت.

دوکتور عبدالله عبدالله، از قهرمانی‌ها و مبارزات آقای بهادرزاده به نیکویی یاد کرد و گفت که پیروزی او در بازی های بین المللی، باعث خرسندی و شادمانی مردم افغانستان گردیده است.

در بازی‌های رزمی ترکیبی که دوم سپتمبر از سوی نهاد یواف‌سی در شهر روتردام هالند برگزار شده بود، سیر بهادرزاده در بخش وزن متوسط حریف استرالیایی‌اش راب ویلکینسون را شکست داد. راب ویلکینسون پیش از این هیچ شکستی در کارنامۀ ورزشی‌اش نداشت.

رییس اجراییه کشور به حمایت از ورزشکاران و جامعۀ ورزشی کشور تأکید کرد و گفت که ورزش همگرایی ملی را فزون‌تر و اتحاد مردم را بیشتر می‌سازد.

پیروزی سیر بهادرزاده در بازی اخیر مایۀ خرسندی تمام اقشار جامعۀ افغانستان گردید. مردم از سراسر کشور، یکپارچه بهادرزاده را تشویق و حمایت کرده و از او به عنوان یک قهرمان یاد کرده‌اند.

قرار است سیر بهادرزاده در روزهای نزدیک به کشور بیاید. رهبری حکومت وحدت ملی و کمیتۀ ملی المپیک، از قهرمانی‌ها و پیروزی‌ها بهادرزاده رسماً تجلیل خواهند کرد.