هیأت رهبری وزارت دفاع ملی به پای مرقد قهرمان ملی اکلیل گل گذاشت

هیأت رهبری وزارت دفاع ملی صبح روز شنبه (۱۹ اسد) به مناسبت شانزدهمین سالیاد شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان به ولایت پنجشیر رفته و به پای آرامگاه وی اکلیل گل گذاشتند.

در این برنامه که طی مراسم ویژه‌یی انجام شد، طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی، دگر جنرال شریف یفتلی لوی‌درستیز کشور و سایر جنرالان این وزارت حضور داشته و به روح قهرمان ملی کشور و یاران‌اش اتحاف دعا کردند.

همچنان محمد یونس قانونی معاون اول پیشین ریاست جمهوری، بسم‌الله محمدی وزیر پیشین دفاع و سایر شخصیت‌های سیاسی و جهادی نیز با گذاشتن اکلیل گل به پای مرقد قهرمان ملی افغانستان یاد او را گرامی‌ داشته و به خاطر شادی روح مسعود بزرگ دعا کردند.