دلجویی و غم شریکی با خانوادۀ رییس فقید شورای علمای کاپیسا

طبق هدایت دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور، هیأتی متشکل از مشاوران ریاست اجراییه، به منظور غم‌شریکی و ابراز همدردی با خانوادۀ شهید مولوی گل‌محمد حنیف‌یار، رییس فقید شورای علمای کاپیسا به این ولایت رفت.

رییس شورای علمای کاپیسا روز گذشته در یک حملۀ تروریستی به شهادت رسید.

رییس اجراییه کشور، شهادت مولوی حنیف‌یار را ضایعۀ بزرگ برای مردم افغانستان دانسته و او را عالمی وطن دوست و مبارز خواند.

هیأت ضمن رسانیدن پیام همدردی و غم شریکی رییس اجراییه کشور، کمک‌ نقدی رییس اجراییه کشور را به خانوادۀ رییس فقید شورای علمای کاپیسا وسیله شد.