کمیته اجرایی اهداف توسعه پایدار سومین نشست کاری خویش را برگزار نمود

سومین نشست کمیته اجرایی اهداف توسعه پایدار، با حضور مسوولان و نمایندگانی از نهادهای دولتی، سکتور خصوصی، جامعه مدنی، سازمان ملل و شماری از کشورهای کمک کننده، تحت ریاست دکتور محمد مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد و مشاور ارشد رییس اجراییه در کاخ سپیدار برگزار گردید.

در این نشست، روی اهمیت کمیته اجرایی اهداف توسعه پایدار، انتخاب اعضای کمیته‌های کاری و لایحه وظایف کمیته‌ها به صورت مفصل بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

محمد مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد در سخنان آغازین خویش گفت که کمیتۀ اجرایی اهداف توسعه پایدار در سطوح بالا کار کرده و تلاش خواهند نمود تا افزون بر جلب حمایت دولت برای دست‌یابی به اهداف، از دست‌آوردها در این عرصه نیز نظارت نمایند.

وی مهم‌ترین هدف کمیتۀ اجرایی اهداف توسعه پایدار را عملی نمودن تعهداتی عنوان نمود که افغانستان به جامعه جهانی داده است و این اهداف باید در پانزده سال آینده تحقق یابند که در نتیجۀ آن، زندگی مردم افغانستان در تمام عرصه‌ها بهبود یافته و بیش‌تر مشکلات مرفوع خواهد گردید.

سرپرست وزارت اقتصاد و مشاور ارشد رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، همکاری همه جانبه و هماهنگی لازم میان تمام نهادهای دولتی، جامعه مدنی، سکتور خصوصی و همکاران بین المللی را از عوامل اصلی موفقیت و دست‌رسی به این اهداف بزرگ دانست و آگاهی دهی عامه در مورد اهداف توسعه پایدار را از  اولویت‌هایی عنوان نمود که با عملی نمودن آن، مردم افغانستان معلومات کافی و دقیق دریافت نموده و در راستای تحقق آن، همکاری خواهند نمود.

سپس اشتراک کنندگان در این نشست، به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادات و طرح‌های شان در مورد کمیته‌های کاری، اعضای این کمیته‌ها و گزینش مسوولان این کمیته‌ها از نهادهای دولتی، نمایندگان سکتور خصوصی، نهادهای جامعۀ مدنی، کشورهای کمک کننده و سازمان ملل متحد پرداختند.

بر مبنای بحث‌هایی که صورت گرفت، قرار شد تا اعضای کمیته‌های کاری کمیتۀ اهداف توسعه پایدار بر مبنای موثریت انتخاب گردیده و اعضای هر کمیته مکلف به حضور فعال در جلسات و عملی نمودن وظایف و مکلفیت‌های محوله خویش می‌باشند.

قابل تذکر است که این کمیته به  چهار گروپ کاری تقسیم شده است که تمامی سکتورها و واحدهای بودجوی را در بر دارد.

در این نشست فیصله شد تا چهار گروپ کاری شامل، امنیت و حکومت‌داری؛ زراعت و انکشاف دهات؛ صحت، تعلیم و تربیه و حمایت اجتماعی؛ رشد اقتصادی و زیربنا، تشکیل و لایحه وظایف آن را واحد هماهنگی اهداف توسعه پایدار که به حیث سکرتریت این کمیته ایفای وظیفه می نماید، ترتیب و در جلسه بعدی ارایه نماید.

در این نشست هم‌چنان در مورد عضویت حمایت کنندگان مالی بین المللی در کمیته و گروپ‌های کاری بحث صورت گرفت.