اعلامیۀ ریاست اجراییه در پیوند به عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل

با مسرت آگاهی یافتیم که افغانستان پس از سعی و تلاش فروان، عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به دست آورده است.

در انتخابات مجمع عمومی ملل متحد، افغانستان توانست با کسب اضافه از دو سوم آرای کشورهای جهان، یکی از چهار کرسی حوزه آسیا- پسیفیک را به دست آورد.

عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل از یک سو به اعتبار بین‌المللی افغانستان خواهد افزود و از سوی دیگر، به بهبود وضعیت حقوق بشری در داخل کشور کمک خواهد کرد.

مردم افغانستان سال‌هاست از سوی گروه‌های تندرو، خشونت‌ورز و مطرود، با خشونت و نقض صریح حقوق‌شان مواجه بوده‌اند. عضویت افغانستان در مهمترین شورای بین‌المللی حقوق بشر سبب خواهد شد که صدای مردم افغانستان و قربانیان جنگ و خشونت در مجامع بین‌المللی رساتر شود.

بدین وسیله، این دست‌آورد مهم را به مردم افغانستان، دیپلومات‌های کشور در مقر سازمان ملل و دستگاه سیاست خارجی کشور و به ویژه به دیپلومات کارکشته، صادق و وطن‌دوست آقای محمود صیقل، تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.

آنها طی طی یک سال کار بی‌وقفه با سفرای اکثریت کشورهای جهان پیرامون اهمیت عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر و پیشرفت‌های حقوق بشری در کشور صحبت و رأی‌زنی کرده‌اند و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر آن‌ها سبب گشته است که امروزه افغانستان برای نخست‌بار به شورای حقوق بشر سازمان ملل راه یابد.

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان