با راه اندازی رعب و وحشت ملت و مردم ما مرعوب و مغلوب نمی‌شوند

اعلامیه ریاست اجراییه در پیوند به حمله بر محصلان و استادان در کابل

تروریست‌های جنایتکار به ادامه حملات ددمنشانه و غیر انسانی خود٬‌ امروز بر موترحامل محصلان و استادان در نزدیکی دانشگاه نظامی مارشال محمدقسیم فهیم حمله انتحاری نموده باعث شهادت و مجروح شدن تعدادی از محصلان و شهروندان کشور شدند.

ریاست اجراییه در حالی‌که این حمله وحشیانه را با شدیدترین کلمات محکوم می‌کند٬‌ برای شهدای حادثه بهشت برین و برای زخمی‌ها شفای عاجل آرزو دارد.

طالبان تروریست و هم‌دستان جنایتکار آنان بعد از شکست و ناکامی در میدان نبرد و یأس و نا امیدی در تطبیق برنامه‌های باداران بیرونی خویش٬‌ به ترور و خلق وحشت روی آورده‌اند. این جنایتکاران نامسلمان به سلسله جنایت‌های نابخشودنی خود دیروز به نمازگزارن در کابل و غور حمله کردند و امروز بر محصلان. اما اراده ملت و حکومت برای نابودی و درهم کوبیدن این وحشیان ددمنش با اتحاد و هم‌دلی محکم و استور است و نیروهای مسلح ما این جنایت‌ها را بی‌پاسخ نمی‌گذارند.

به تروریست‌ها باید گفت که با راه اندازی ترور و وحشت ملت و مردم ما٬ حکومت و قوای مسلح ما مرعوب و مغلوب نمی‌شوند. برعکس با ما با اتحاد و هم‌دلی و با تدبیر و متانت جامعه را از لوث وجود شما ددمنشان پاک خواهیم نمود.

ریاست امور رسانهها

ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان