جلسۀ کمیتۀ عالی جلوگیری از آلوده‌گی هوا تحت ریاست رییس اجراییه کشور برگزار شد

جلسۀ کمیتۀ عالی جلوگیری از آلودگی هوا پس از چاشت امروز (چهارشنبه، ۱۰ عقرب) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه افغانستان برگزار شد.

در این جلسه، نخست رییس اجراییه کشور از تلاش‌های مسوولان پیشین ادارۀ حفاظت از محیط زیست سپاس‌گزاری کرد و به رییس جدید این اداره موفقیت آرزو نمود.

سپس، نهادهای مسوول به نوبت دربارۀ تعقیب فیصله‌های جلسات قبلی و برنامه‌های پیش رو گزارش و معلومات ارایه کردند.

رییس ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست گفت که در خصوص طرزالعمل‌ها و مقرره‌های حفاظت از محیط زیست پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته و به تازه‌گی مقررۀ «زباله‌های کلینکی» نیز نهایی و اجرایی گردیده است.

شاه‌زمان میوندی همچنان گفت که برای نخستین‌بار تجهیزات نظارت از وضعیت هوا را خریداری کرده‌ایم که برای شهر کابل در نظر گرفته شده است.

رییس ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست با اشاره به فرارسیدن فصل زمستان، از افزایش آلوده‌گی هوا در کابل و مراکز شهرها یادآوری کرد و بر یک سلسله اقدامات پیش‌گیرانه تأکید ورزید.

اعضای کمیته از واردکردن یک نوع بخاری ترکی در بازار و فعالیت غیرقانونی «ریگ‌ریشن‌ها» در کابل ابراز نگرانی کردند و گفتند که در کنار عوامل دیگر، این دو مسأله به شدت در آلوده‌گی هوا تأثیرگذار است.

مسوولان ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست، از بی‌اعتنایی برخی نهادهای خصوصی و دولتی به مقرره‌ها و قوانین نافذه در زمینۀ حفاظت از محیط زیست سخن زدند.

سپس، رییس اجراییه کشور به ادارۀ حفاظت از محیط زیست هدایت داد که در جلسۀ آینده مشکلات و چالش‌ها را به گونۀ مفصل جمع‌بندی کرده و ارایه نمایند.

دوکتور عبدالله عبدالله، بر تغییر مکان فعالیت «ریگ‌ریشن‌ها» طبق فیصلۀ قبلی تأکید ورزید و به وزارت داخله و دیگر نهادهای مسوول هدایت داد که هرچه زودتر این موضوع را نهایی سازند.

دوکتور عبدالله عبدالله همچنان گفت که وزارت معادن و پطرولیم دیگر به «ریگ‌ریشن‌»هایی‌که در مناطق غیرمعیاری فعالیت می‌نمایند، جواز ندهد.

در ادامه، مسوولان شهرداری کابل، با ارایۀ گزارشی، عنوان کردند که داش‌های خشت‌پزی در آلوده‌گی‌ محیط زیستی شهر کابل تأثیر قابل ملاحظه دارد و هم اکنون 700 داش خشت‌پزی در کابل فعالیت دارد. شهرداری کابل بر معیاری‌سازی داش‌های خشت‌پزی در ولسوالی‌های پایتخت تأکید ورزند و از رییس اجراییه کشور در این زمینه خواهان همکاری و کمک شدند.

رییس اجراییه کشور به شهرداری کابل و دیگر نهادهای مسوول هدایت داد که اتحادیۀ داش‌های خشت‌پزی را فراخوانند و در خصوص معضل آلوده‌گی هوا و مشکلات ناشی از فعالیت غیر معیاری آنان توضیح بدهند و اقدامات بعدی را روی دست گیرند.

در این جلسه، از پروسۀ «گازی‌سازی» اداره‌ها و نهادهای دولتی به عنوان یک نمونۀ مثبت یادآوری شد و استفادۀ برخی از نهادهای دولتی از چوپ و ذغال سنگ در فصل زمستان به عنوان یک چالش یاد گردید.

در این حال، رییس اجراییه کشور در پیوند به استفادۀ بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی ابراز نگرانی کرد و گفت که باید تدابیری در این زمینه سنجیده شود. رییس اجراییه کشور بر ساخت ذخایر آب در برخی از مناطق کابل تأکید نمود.

دوکتور عبدالله عبدالله بر عملی‌سازی طرح‌ها و برنامه‌های فیصله شده تأکید ورزید و گفت که نباید تصامیم و فیصله‌های جلسات روی کاغذ باقی بماند.