دوکتور عبدالله عبدالله: تا یک ماه دیگر عوامل تأخیر در انتقال برق به ولایات جنوبی از میان برداشته شود

رییس اجراییه کشور در نشستی فوق‌العاده عوامل تأخیر در پروژۀ انتقال برق به ولایات جنوبی کشور را بررسی کرد.

در این جسله که عصر امروز(چهارشنبه) با حضور وزیر دولت در امور پارلمانی، نمایندگان ولایات زابل، کندهار، غزنی، رییس شرکت برشنا و مسوولان ولایت میدان وردک در قصر سپیدار برگزار شده بود، دوکتور عبدالله عبدالله هدایت داد که تا یک ماه دیگر عوامل تأخیر در انتقال پروژۀ برق به ولایات جنوبی کشور از میان برداشته شود.

نخست، رییس شرکت برشنا، انتقال برق به ولایات کشور را یکی از مهمترین اولویت‌ها و تعهدات حکومت وحدت ملی خواند و گفت که به دلایل مشخص، پروژۀ انتقال برق به ولایات جنوبی در ولسوالی سیدآباد میدان وردک به بن‌بست خورده است.

 سپس، والی و مسوولان ولایت میدان وردگ و نمایند‌گان شورای ملی، دربارۀ دلایل سکتگی در تکمیل پروژۀ انتقال برق به ولایات جنوبی کشور معلومات ارایه کرده و در خصوص اقدامات پیش رو صحبت کردند.

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور گفت که تکمیل نمودن انتقال پروژۀ برق به ولایات جنوبی کشور به گونۀ مستقیم با اعتبار و جایگاه حکومت رابطه دارد؛ بنابراین، هرچه زودتر دلایل تأخیر از میان برداشته شود

 رییس اجراییه کشور همکاری نمایندگان شورای ملی، مسوولان امنیتی و مقام‌های محلی میدان وردک را در این زمینه خواستار شد و گفت که باید شرکت برشنا به گونۀ دوام‌دار با مسوولان محلی و مردم در تماس باشد تا این معضل حل شود. دوکتور عبدالله عبدالله افزود که برای جلوگیری از وضعیت پیش آمده در آینده، در دیگر ولایت‌ها باید در کنار تیم تخنیکی از متنفذان محلی و هیأت مردمی نیز در برنامه‌ها و پروژه‌ها همکاری خواسته شود.

رییس اجراییه کشور با تأکید بر رسیده‌گی به خواست‌ها و مطالبات قانونی زمین‌داران و خانواده‌های مسیر لین برق در میدان وردگ گفت که نباید به خاطر چند خانوادۀ معدود، یک پروژۀ مهم ملی که سرنوشت چند ولایت به آن بسته است، به تأخیر و ناکامی مواجه گردد.

رییس اجراییه کشور در پایان خاطر نشان ساخت که با استفاده از تجربۀ ولایت میدان وردک در ولایات دیگر اقدامات پیش‌گیرانه و ضروری در نظر گرفته شود تا چالش و جنجالی در آینده باقی نماند.