رییس اجراییه کشور در دیدار با علمای کرام: همکاری و مشورهٔ علمای کرام در بهبود وضعیت موثر است

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، امروز پنجشنبه (۱۱ عقرب) در دیدار با شماری از علمای کرام گفت: هماهنگی و همکاری علما با حکومت باعث تقویت نظام و بهبود وضعیت می‌گردد.

در نخست، علمای کرام حملات اخیرِ انتحاری و انفجاری را در پایتخت و سایر ولایات افغانستان محکوم کردند و آن را مایهٔ‌ تاسف دانستند.

سپس، علمای کرام و خطبای مساجد حمایت‌شان را از حکومت وحدت ملی و نیروهای امنیتی کشور اعلام نموده و گفتند: برای دست‌یافتن به صلح و مصالحه با گروه‌های مخالف مسلح و ختم جنگ در افغانستان با حکومت همکاراند.

آنان ابراز داشتند که مصالحه یک اصل قرآنی است که هیچ‌کس با آن مخالفت ندارد و براساس آن علمای کرام تلاش می‌ورزند که نقش فعال و برجسته‌یی را در پروسهٔ صلح و مذاکره با طالبان ایفا نمایند و در حال حاضر در بارهٔ شیوه کار رایزنی دارند.

همچنان، آنان یادآوری کردند: تلاش دارند که در توافق با سایر علمای کشور به یک طرح جامعِ صلح برای پیشبرد روند مصالحه با طالبان و سایر گروه‌های شورشی دست یابند و آن را با رهبری حکومت در میان بگذارند.

در ادامه، علمای کرام گفتند: براساس مصوبهٔ جدید، فارغان مدارس دینی شامل نهادهای عدلی و قضایی نمی‌شوند و آنان از رییس اجراییه کشور خواستند که در این زمینه توجه نماید.همچنان معاشات بست‌های منظور شده برای علما دایمی شود و تشکیل مساجد نیز افزایش یابد.

به گفته آنان، استاتید مدارس دینی ۱۰ سال می‌شود که از وزارت معارف معاش دریافت می‌کنند؛ اما تاکنون شامل ترفیع علمی نگردیدند.

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور از حمایت و پشتبانی علمای کرام از حکومت، نیروهای امنیتی و مردم افغانستان ستایش کرد و گفت: حکومت برای بهبود وضعیت نیازمند مشوره‌های دایمی علمای کشور است.

رییس اجراییه کشور تصریح کرد که رسیده‌گی به مشکلات، توقعات و نیازمندی‌های علمای کرام را مسوولیت خود می‌دانیم. دوکتور عبدالله عبدالله وعده سپرد که مسأله بست‌های منظور شده و سایر پیشنهادات مطرح شده، حل می‌گردد.

رییس اجراییه کشور گفت که مشکل ترفیع اساتید مدارس دینی را در یک نشست دیگر با حضور وزارت حج و اوقاف، تحصیلات عالی، معارف و نماینده‌گان علما به بحث و بررسی می‌گیرد.

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که در باره تشکیل مساجد یک طرح جامع از سوی علما تهیه و با حکومت شریک شود تا آن را در بودجهٔ سال آینده شامل سازد. در اخیر رییس اجراییه کشور از تلاش‌ و نقش علمای کرام در پروسهٔ صلح و روند مصالحه با طالبان و سایر گروه‌های مخالف مسلح استقبال کرد.