اعلامیه ریاست اجراییه در پیوند به‌حملهٔ تروریستان بر تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل

حملۀ تروریستان بر تلویزیون خصوصی شمشاد، به معنای هدف قراردادن آزادی بیان، مردم‌سالاری و دست‌آوردهای مطبوعات و رسانه‌های افغانستان می‌باشد.

انزجار و تأثر عمیق خود را نسبت به این حملۀ بزدلانه ابراز می‌داریم و از بارگاه ایزد متعال برای شهدای این رویداد بهشت‌برین و برای زخمی‌ها شفای عاجل می‌طلبیم.

تروریستان با توجه به اهداف شوم و کارنامه‌های خونین و تبه‌کارانۀ شان، هرگز فعالیت آزاد رسانه‌ها، خبرنگاران و مطبوعات افغانستان را بر نمی‌تابند. به همین دلیل، به تکرار شاهد حملات وحشیانۀ آن‌ها بر رسانه‌های خصوصی و دولتی در مرکز و ولایات کشور بوده‌ایم.

هدف قراردادن رسانه‌ها و خبرنگاران، خلاف تمام قوانین جنگی، بین‌المللی و ارزش‌های انسانی است و تروریستان کوردل بابت چنین اعمالی مورد بازپرس و مأخذه قرار خواهند گرفت.

حمله به جامعۀ رسانه‌یی افغانستان، به هدف خفه‌کردن صدای رسای ملت و فعالیت آزاد و بی‌طرفانۀ مطبوعات پویا و هوشیار افغانستان صورت می‌گیرد. اما گروه‌های هراس‌افگن بدانند که با چنین عملکردهایی هرگز به هدف نخواهند رسید.

آزادی رسانه‌ها و مطبوعات در افغانستان برای همۀ کشورهای منطقه و جهان الگو و نمونه است. خبرنگاران و جامعۀ رسانه یی کشور، علی‌رغم تهدیدها و فشارهای گروه‌های تروریستی در طول شانزده سال گذشته در کنار مردم افغانستان و نیروهای امنیتی برای دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و پاسداری از ارزش‌های اسلامی و ملی کشور قرار داشته‌اند و قربانی داده‌اند.

تعهد حکومت به آزادی بیان و رسانه‌ها پابرجا و استوار است و ما خود را مکلف به تأمین امنیت رسانه‌ها و خبرنگاران کشور می‌دانیم.

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان