اعلامیه مشترك رسمي در پیوند به نشر خبرهاي پیرامون مسدودشدن (واتساپ و تيلگرام)

۱۵ عقرب ۱۳۹۶

سپيدار، کابل: قانون اساسی افغانستان، آزادی بیان را تضمین کرده است و حکومت وحدت ملی متعهد به اجرا و پاسداری از ارزش های آن می باشد. آزادی بیان برحسب صراحت قانون اساسی از تعرض مصوون بوده و حکومت وحدت ملی خود را مکلف به رعایت و حمایت از آن میداند.

اخیراً، خبرهای در پیوند به مسدودشدن (واتساپ و تيلگرام) در رسانه ها به نشر رسیده که باعث بروز پرسش ها در اذهان عامه گردیده است.

حکومت وحدت ملی در این زمینه تصریح میدارد که به هیچ آدرس و نهادی اجازۀ مسدود نمودن هیچ یک از ابزارهای آزادی بیان را نمی دهد و موضوع منتشر شدۀ اخیر مورد تعقیب و رسیدگی قرار میگیرد.

رياست امور رسانه ها

رياست اجراييه جمهوري اسلامي افغانستان