ريیس اجرايیه در دیدار با استادان تربیه معلم سید جمال الدین افغان: ارتقای تربیه معلم سید جمال‌الدین به دانشگاه یک ضرورت است

جلالتمآب دکتور عبدالله عبدالله رييس اجرايیه جمهوری اسلامی افغانستان ناوقت دوشنبه (۱۸ جدی) در دفتر کارش در قصر سپیدار با شماری از استادان تربیه معلم سید جمال الدین افغان دیدار و گفتگو كرد.

در ابتدا اساتید تربیه معلم سید جمال الدین افغان ضمن قدردانی از همکاری‌های رییس اجراییه با نهادهای تعلیمی و تحصیلی کشور طرح پیشنهادی شان را مبنی بر ارتقاء تربیه معلم سید جمال الدین افغان به دانشگاه سید جمال الدین افغان مطرح نمودند.

براساس گفته‌های آنها، بر بنیاد شرایط و پیشرفت‌های علمی کشور، ارتقاء این نهاد از ضروریات زمان و متناسب به تقاضای جوانان و دانشجویان می‌باشد.

اساتید تربیه معلم سید جمال الدین افغان همچنان تاکید نمودند که این تربیه معلم از شرایط و امکانات لازم برای ارتقاء به دانشگاه برخورد دار می باشد.

سپس، دکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان پس از استماع مطالبات استادان تربیه معلم سید جمال الدین افغان گفت که با توجه به شرایط و انتظارات جوانان که در صدد کسب درجات بلند علمی هستند… ارتقاء این تربیه معلم به دانشگاه یک ضرورت می‌باشد.

رییس اجراییه به اشتراک کننده‌گان تعهد سپرد که این موضوع را شامل دستور کار شورای وزیران خواهند نمود و به مسوولان نهادهای مربوطه هدایت می‌دهد تا در خصوص ارتقای تربیه معلم سیدجمال الدین که یک نهاد با سابقه و با اعتبار تحصیلی است، اقدامات لازم را روی دست گیرند.