رییس اجراییه کشور: به‌زودی برای بیجاشده‌گان کنر کمک‌های اولیه توزیع می‌گردد

دوکتورعبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان امروز سه‌شنبه (۱۹/جدی)، در دیدار با بزرگان و نماینده‌ ولایت کنر به درخواست‌های آنان توجه کرد.

در نخست، شاهزاده شاهد نمایندهٔ این ولایت در پارلمان کشور گفت که شماری از بیجا شد‌ه‌گان قریه دیوه‌گل ولسوالی څوکی این ولایت با کمبود مواد غذایی و امکانات اولیه مواجه‌اند.

همچنان، این نماینده مجلس در مورد وضعیت امنیتی، مشکلات و درخواست‌های مردمی نیز وضاحت داد و بر ضرورت تقویت نیروهای امنیتی تاکید کرد.

در این برنامه، بزرگان و باشنده‌گان ولایت کنر نیز پیشنهادات و مشکلات‌شان را در عرصه‌های مختلف با رییس اجراییه کشور در میان گذاشتند و خواستار اقدامات عملی گردیدند.

سپس، رییس اجراییه کشور به وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث هدایت داد که فورا اقدامات لازم را برای انتقال کمک‌های اولیه و مواد غذایی برای بیجا‌شده‌گان این ولایت روی‌دست گیرد.

دوکتور عبدالله عبدالله به بزرگان این ولایت وعده سپرد که در سایر موارد نیز توجه خاص را مبذول می‌دارد.