رییس اجراییه کشور: مسوولان دولتی حق ندارند تیمی برخورد کنند

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در دیدار با اعضای کنگره ملی جوانان و شماری از باشنده‌گان ولسوالی‌های کابل گفت که هیچ‌ مساله‌یی نباید باعث تفرقه و جدایی مردم گردد.

رییس اجراییه کشور امروز دوشنبه (۱۹/جدی)، تصریح کرد که مسوولان دولتی در برابر مشکلات مردم پاسخگو‌ هستند و حق ندارند که با آنان برخورد تیمی نمایند.

سمیع حقجو رییس کنگره ملی جوانان افغانستان از مشکلات باشنده‌گان ولسوالی‌های کابل در زمینهٔ صحت، انرژی برق، معارف و بازسازی یادآوری کرد. او خواستار توجه بیشتر رییس اجراییه کشور در این موارد گردید.

همچنان، عزت‌الله نبی‌زاده رییس شورای جوانان ولسوالی مسهی کابل نیز بر ضرورت مبارزه با غاصبین و زورمندان، پروژه‌های توسعه‌یی، مشارکت و تقویت جوانان در ساختار حکومت تاکید داشت.

سپس، رییس اجراییه کشور گفت که تمام مردم افغانستان بالای رهبری حکومت حق دارند و رسیده‌گی به مشکلات آنها مسوولیت همه ما فارغ از بحث‌های انتخابات گذشته است.

دوکتور عبدالله عبدالله ضمن تاکید بر وحدت مردم افغانستان گفت که هیچ مسأله‌یی سیاسی و تیمی نباید باعث تفرقه و جدایی مردم افغانستان شود.

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی به آنان وعده سپرد که به پیشنهادات مشخص آنها در حدی ممکن توجه و اقدام صورت می‌گیرد.