رییس اجراییه کشور: تهیه فهرست رأی‌دهنده‌گان از تقلب گسترده انتخاباتی جلوگیری می‌کند

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی امروز پنجشنبه (۲۱ جدی) در دیدار با اعضای رهبری «انجمن نخبه‌گان افغانستان» گفت که جوانان با بیداری اذهان عامه، مسیر درست را برای جامعه تعیین می‌کنند.

دوکتور عبدالله عبدالله تصریح کرد که فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی سالم نیازمند وقت، حوصله‌مندی و انرژي بیشتر است؛ اما تاثیرات آن در جامعه دوام‌دار و سازنده می‌باشد.

رییس اجراییه کشور یادآور شد که جوانان از طریق آگاهی‌دهی و روشن‌اندازی مسایل روز می‌توانند، مسیر سالم‌تر را برای مردم تعیین و تثبیت نمایند.

همچنان، اعضای رهبری نخبه‌گان افغانستان دیدگاه‌های و نظریات مشخص‌شان را در باره تحولات اخیر، اصلاحات انتخاباتی، کاریابی و نقش جوانان در سطوح مختلف با رییس اجراییه کشور شریک کردند.

آنان از موضع‌گیری‌های رییس اجراییه کشور ملی و عقلانی خوانده و بر ضرورت تقویت نظام و وحدت ملی تاکید داشتند.

سپس، دوکتور عبدالله عبدالله در باره اصلاحات انتخاباتی گفت که فهرست رأی دهنده‌گان تهیه می‌گردد و براساس آن هرکس در هرمرکز رای‌دهی که ثبت نام می‌کند، در همان مرکز رای‌ می‌دهد.

رییس اجراییه کشور افزود که تهیه فهرست رأی دهنده‌گان یک دستاورد بزرگ است که می‌تواند از تقلب گسترده و گروپی جلوگیری کند. هرچند احتمال دارد که یک فرد در دوجای رأی بدهد؛ اما این کار شدنی نیست که پنج نفر به جای ده‌ها نفر دیگر رأی بدهند.

دوکتور عبدالله عبدالله به آنان اطمینان داد که نظریات و پیشنهادات آنان در عرصه‌های مختلف در نظر می‌گیرند. در اخیر رییس اجراییه کشور بر ضرورت ظرفیت‌سازی جوانان پافشرد.