رییس اجراییه با جوانان پنجشیر درباره تحولات اخیر گفتگو و رای زنی کرد

رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، روز پنجشنبه (۲۱ جدی)، در دیدار با شماری از جوانان و ورزشکاران ولایت پنجشیر گفت، تا زمانی‌که قناعت مردم حاصل نشود، تذکره برقی توزیع نمی‌گردد.

دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور تصریح کرد که نگرانی‌های مردم درباره تذکره‌ برقی باعث شد که روند توزیع آن معطل شود و این کار، بدون قناعت مردم افغانستان صورت نمی‌گیرد.

در این برنامه، جوانان و ورزشکاران ولایت پنجشیر دیدگاه‌ها و نظریات‌شان را درباره تحولات سیاسی اخیر، چگونگی توزیع تذکره برقی، اصلاحات انتخاباتی، بورسیه‌های تحصیلی، معارف و پرورشگاه‌ها و ... با رییس اجراییه کشور شریک ساختند.

سپس، رییس اجراییه کشور با تاکید بر نقش موثر جوانان در بیداری افکار عمومی گفت که فعالیت نسل جوان تاثیر مستقیم بر آینده و تعیین سرنوشت کشور دارد.

دوکتور عبدالله عبدالله، از اصلاحات در کمیسون‌های انتخاباتی یاد کرد و گفت که تغییرات ایجاد شده می‌تواند از تقلب سازمان یافته جلوگیری نماید.

رییس اجراییه کشور از تهیه فهرست رأی‌دهنده‌گان به عنوان یک گام مهم در این راستا یاد کرد و یادآور شد که براساس فهرست جدید هرکس در جایی رأی می‌دهد که ثبت‌نام کرده است.

دوکتور عبدالله عبدالله درباره مشکلات پرورش‌گاه‌ها در این ولایت وعده سپرد که به وزارت‌های ذیربط دولتی هدایت می‌دهد که در این ارتباط اقدامات لازم را برای رفع مشکلات‌ اطفال و جوانان بی‌خانمان در پرورش‌گاه ولایت پنجشیر روی‌دست گیرند.

در اخیر، رییس اجراییه کشور درباره تحولات اخیر، اصول حکومتداری، ظرافت و پیچیده‌گی کار سیاسی در افغانستان صحبت کرد.