رییس اجراییه کشور: حکومت متعهد به حل مشکلات صرافان می‌باشد

رییس اجراییه حکومت افغانستان امروز پنجشنبه (۱۹ دلو)، در دیدار با اعضای اتحادیه‌ صرافان کابل، مشکلات آنان را مورد توجه قرار داد.

دوکتور عبدالله عبدالله ضمن پرداختن به اعتصاب سراسری صرافان کشور گفت که اعتراض حق مدنی هر شهروند است و حکومت مسوولیت دارد تا برای آن راه حل قانونی و عملی را جستجو کند.

در این دیدار، نماینده‌گان و اعضای اتحادیه صرافان کابل یک بستهٔ پیشنهادی را در قالب ۲۱ مورد به رییس اجراییه کشور تحویل داده و گفتند که مقرره‌ها و طرزالعمل‌های اخیر افغانستان بانک روند کار صرافان را دچار مشکل ساخته است.

آنان خواسته‌های‌ شان را در قسمت جواز، جمع‌و خرچ پول، گزارش‌دهی به افغانستان بانک، انتقال پول و بازنگری مقرره‌ها و طرز‌العمل های کاری برای صرافان مطرح کردند.

رییس اجراییه کشور به آنان اطمینان داد که به خواسته‌های معقول و قانونی شان توجه صورت می‌گیرد تا بر مبنای قانون برای صرافان سهولت بیشتر ایجاد گردد.

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که برای حل این مسأله و رسیده‌گی به خواسته‌های صرافان یک نشست از سوی معاون دوم ریاست جمهوری با حضور نماینده‌گان صرافان برگزار می‌شود.

رییس اجراییه کشور تاکید کرد که پس از این نشست برای حل مشکلات به وجود آمده و رسیده‌گی به خواسته‌های صرافان اقدامات لازم صورت می گیرد.

دوکتور عبدالله عبدالله ضمن تاکید بر حل مشکلات مطرح شده، از نماینده‌های صرافان خواست که به اعتصاب و اعتراض‌شان پایان دهند.