اوضاع فراه بهبود می‌یابد

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان امروز پنجشنبه (۱۹ دلو)، در دیدار با شماری از جوانان و باشنده‌گان ولایت فراه، وضعیت فعلی این ولایت را به بحث گرفت.

رییس اجراییه کشور با ابراز خرسندی از تغییرات اخیر اداری فراه گفت که حکومت پلان‌های بعدی را برای بهبود وضعیت این ولایت روی‌دست دارد.

جوانان و باشنده‌گان ولایت فراه یک تصویر کُلی در باره اوضاع حاکم در ولایت فراه ارایه کردند. آنان از رییس اجراییه کشور خواستار توجه بیشتر در قسمت امنیت، اصلاحات اداری، پروژه‌های توسعه‌یی و سایر عرصه‌ها گردیدند.

این جوانان پیشنهاد کردند که برای موفقیت پروژه تاپی لازم است که نقش و سهم مردم در مسیر پروژه برجسته باشد.

سپس، دوکتور عبدالله عبدالله، رییس حکومت افغانستان با ابراز امیدواری از نقش مثبت تغییرات اخیر اداری و والی جدید این ولایت گفت که برای بهبود وضعیت امنیتی و مشکلات مردم فراه کارهای بیشتری روی‌دست گرفته می‌شود.

رییس اجراییه کشور تاکید کرد که در قسمت سایر خواسته‌های مطرح شده در بخش امنیت، پروژه‌های توسعه‌یی، کاریابی، مبارزه با فساد اداری و سایر موارد نیز تلاش صورت می‌گیرد