اعلامیۀ ریاست اجراییه در پیوند به سالروز شکست قشون سرخ از افغانستان

امروز ۲۶ دلو مصادف است با خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان. در چنین روزی، جهاد و مبارزات آزادی خواهانۀ مردم افغانستان به ثمر نشست و نیروهای تا دندان مسلح شوروی سابق پس از ده سال اشغال و ویرانی، وادار به بیرون‌شدن از افغانستان شدند.
قشون ۱۲۰ هزار نفری شوروی سابق، مجهز با پیشرفته‌ترین جنگنده‌های نظامی در ششم جدی سال ۱۳۵۸به افغانستان هجوم آورده و رژیم دست‌نشاندۀ خویش را به اریکۀ قدرت نشاندند. 
پس از سال‌ها جهاد و مقاومت مردم افغانستان، نیروهای شوروی با سرافگندگی، ندامت و با دادن تلفات و خسارات هنگفت افغانستان را ترک کردند. 
مردم افغانستان با قبول سختی‌ها و دشواری‌های سنگین در برابر قشون متجاوز ایستادند و در راه آزادی و استقلال کشور از جان مایه گذاشتند و با خون خویش مناسبات حاکم بین‌المللی را عوض کردند.
در دورۀ اشغال ده ساله، افغانستان به ویرانه مبدل شد. بیش از یک میلیون تن شهید، ده‌ها هزار تن معلول و میلیون‌ها تن دیگر مجبور به مهاجرت به کشورهای خارجی گرديدند.
قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق اگرچه با ناکامی و شکست افغانستان را ترک کرد؛ اما پشت سر خود، ویرانی‌های عظیم و مصیبت‌های فراوانی به جا گذاشت. 
متأسفانه مردم افغانستان امروزه نیز با تجاوز سیاه بیرونی روبرو هستند و در راه دفاع از حاکمیت ملی کشور روزانه قربانی و تلفات می‌دهند. اما مردم افغانستان متحدانه در کنار نیروهای امنیتی خویش تا شکست تجاوز طالبان و دیگر گروه‌های وابسته و مزدور خارجی ایستاده‌اند و آن روز دیر نخواهد بود که سالروز پیروزی کامل بر گروه‌های هراس‌افگن را گرامی بداریم. 
در پایان، بار دیگر ضمن محکوم کردن تجاوز شوروی سابق، بیست وششم دلو، روز پر افتخار پیروزی ملت مجاهد افغانستان بر قشون سرخ را به همۀ شما ملت قهرمان و سربلند تبریک می‌گوییم.

دوکتور عبدالله عبدالله 
رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان