پیام ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی به مناسبت روز جهانی زبان مادری

امروز (چهار شنبه، ۲۱ فبروری) روز جهانی زبان مادری است.

اهمیت این روز برای هر انسانی به اندازه پیدایی و پویایی خود انسان است. چون زبان است که باب تعامل و بستر گسترش فهم و رابطه میان افراد، گروه‌ها و جوامع را فراهم می‌سازد.

هدف از گرامی داشت از این روز بها گذاشتن به این پدیده پر بار و پراهمیت انسانی است. پدیده‌یی که برتابنده رنگارنگی گروه‌های زبانی و فرهنگی است و این گوناگونی و تنوع عامل مهم در پیشرف، توسعه، تساهل و بناگذاری فرهنگ دیگر پذیری می‌باشد.

خوش بختانه افغانستان یکی از این جوامع است و تنوع زبانی در این کشور، می‌تواند به عامل مهم در دگرگونی جامعه به سوی پیشرفت و توسعه و هم‌دیگر پذیری باشد.

ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی ضمن حمایت و تقویت زبان‌های کشور، در کنار زبان‌های رسمی (فارسی دری، پشتو و ازبکی) خود را متعهد می‌داند تا از هر گونه تلاش در راستای غنامندی و بارورشدن زبان‌های کشور دریغ نورزد.

روز زبانی مادری را برای همه شهروندان عزتمند کشور و جهانیان خجسته باد عرض می‌داریم.

 

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی