اعلامیۀ ریاست اجراییه در پیوند به شهادت رفیع‌الله گل افغان مشاور ارشد رییس اجراییه حکومت وحدت ملی

با اندوه فروان آگاهی یافتیم که الحاج رفيع‌الله گل‌افغان مشاور ارشد ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی و معاون پیشین مجلس سنا، شنبه‌شب در کابل آماج یک حملۀ مسلحانه قرار گرفته و جام شهادت نوشیده است.

از شهادت شخصیت فرهیخته و مجاهد نامدار، رفیع‌الله گل‌افغان به شدت متأثر گردیده‌ایم.

رفیع‌الله گل‌افغان مردی شجاع، جسور و استوار بود که جایگاه ویژه‌یی در میان مردم داشت. جای چنین شخصیت فرزانه و مردم دوست، برای همیشه در میان ما خالی خواهد بود.

از خداوند بخشنده و مهربان، به دوست گرامی و همکار فقیدمان شهید گل‌افغان بهشت برین می‌طلبیم و به خانواده و دوستانش ابراز همدردی و غم‌شریکی می‌کنیم.

به نهادهای امنیتی و مسوول هدایت می‌دهیم که هرچه عاجل عاملان ترور آقای گل‌افغان را شناسایی کرده و به پنجۀ قانون بسپارند.

 

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی