اعلامیۀ ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی در پیوند به نهم حوت روز سرباز

نهم حوت روز «سرباز» را به تمام سربازان دلیر، شجاع و همیشه در سنگرِ قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تبریک و شادباش عرض می‌کنیم.

سربازان قهرمان نیروهای امنیتی کشور در راه دفاع از عزت، شرف، ناموس، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور، در برابر تجاوز خارجی و گروه‌های مزدور داخلی، از جان مایه گذاشته و قربانی‌های فراوان و بزرگی پرداخته‌اند.

سربازان افغانستان در برابر هراس‌افگنانی می‌رزمند که برای تحقق اهداف شوم بیگانگان روزانه غیرنظامیان بی‌گناه را به قتل می‌رسانند و برای جلوگیری از آموزش کودکان، بازسازی و پیشرفت افغانستان، از هیچ برنامۀ شوم و براندازانه‌یی صرفه نکرده‌اند.

مردم و دولت افغانستان، قدر فداکاری‌ها و قربانی‌های سربازان با همت خویش را می‌دانند؛ به ویژه قدر آن‌هایی‌ را که به خاطر نجات مردم در برابر هراس‌افگنان کور دل سینه سپر کردند و جام شهادت نوشیدند.

یک بار دیگر به روح پر فتوح شهدای نیروهای امنیتی افغانستان درود می‌فرستیم و با خانواده‌ها و بازماندگان‌شان همدردی می‌کنیم.

 

دوکتور عبدالله عبدالله

رییس اجراییه حکومت وحدت ملی